Hakkında Bilgi

Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Hakkında Bilgi

Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Hakkında Bilgi
Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Görevleri
Konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni, bu program çerçevesinde, Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun günlük ve yıllık ders planlarını yapar, Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı çalışmalar yapar, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili sempozyum, seminer, panel gibi faaliyetleri takip eder, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Alanı ile ilgili güncel yayın ve dokümanları toplar ve arşiv hazırlar, Yıl sonlarında, yıl boyunca yapılan ürünleri (varsa) sergilenmesi için sergi düzenlemesi yapar, Eğitim-Öğretim döneminin başında seminerlere katılır, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim-öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri ve yoklama fişi, öğrenci iş takip formu, Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları CD vb.), Tartı ve ölçüm aletleri, Laboratuar aletleri, Kimyasal maddeler ve katkı maddeleri, Mutfak araç ve gereçleri, Ocak, fırın, buzdolabı,

Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Özellikleri
Aile ve tüketici bilimleri öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni olmak isteyenlerin; Sosyal bilimlere ilgi duyan, İnceleme ve araştırma yapmaya meraklı, Ayrıntılara dikkat eden, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, Dikkatli, işine özen gösteren, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, mesleğin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Okulu
Mesleğin eğitimi; Üniversitelerin Gazi Üniversitesi (Ankara) Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesinde Aile ve Tüketici bilimleri Öğretmenliği bölümünde verilmekte iken bu bölüme yeni öğrenci alınmamaktadır. Mili Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde bu branşa daha önceki yıllarda mezun olmuş Ev Yönetimi Öğretmenliği,Aile Bilimleri ve Tüketici öğretmenliği, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği, Ev-İş ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği bölümü mezunları ile MEB ve YÖK işbirliği ile açılan/açacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek lisans yada Pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlamış olan Ev Ekonomisi, Ev Ekonomisi yüksekokulu ve Aile ve Tüketici Bilimleri lisans proğramı mezunları atanmaktadır. Aşağıdaki Meslek Eğitimine ilişkin diğer başlıklarda yer alan bilgiler Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği lisans programına öğrenci alındığı döneme ilişkin bilgilerdir.

Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, fen bilimleri ve sosyal bilimler derslerinin yanı sıra temel eskiz ve çizim, aile sosyolojisi, beslenme ilkeleri ve teknolojisi, giyim teknolojisi, tekstil, aile kaynakları, mesleki yabancı dil, el sanatları, dekorasyon vb. ile seçmeli alan dersleri verilir.Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Diploma
Eğitimini tamamlayanlara alanı belirten ''Lisans Diploması'' ve ''Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni" unvanı verilir.

Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Çalışma Alanları
Sosyal ekonomik, politik sorunlara yol açabilecek olumsuz yaşam koşullarına ilişkin olarak aileleri bilinçlendirme amaçlı eğitim alan mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslek liselerinde Besin/Gıda teknolojisi-Ev Yönetimi ve Beslenme Öğretmeni olarak istihdam edilirler. Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Kurum Beslenmesi, Mutfak Hizmetleri, Kat Hizmetleri, Servis Hizmetleri, Pastacılık bölüm alan ve dallarının ortak alan ,teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Kafeterya İşletmeciliği Turizm ve Otelcilik , Yat Kaptanlığı Mutfak Yaşlı Hizmetleri ile,Diğer alanların beslenme alanına teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Alanın /dalın teorik ve uygulamalı diğer meslek dersleri ve Halk Eğitim Merkezlerinde yönetici ve kurs öğretmenliği yapabilirler.Yemek fabrikası, restaurant, kuru temizleme atölyesi, catering (ev işi yemek yapma-satma), temizlik şirketi, dekoratif eşya dizaynı ve pazarlama işlerinde kendi işyerlerini açabilirler.Televizyon, radyo ve gazete gibi medya kuruluşlarında branşları doğrultusunda programcı ve yönetici olarak görev alabilirler.

Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

Aile ve Tüketici Bilimleri, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni hakkında,Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni ile ilgili bilgi, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni mesleği, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni nasıl olunur, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni olmak için, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni özellikleri, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim