Hakkında Bilgi

Arkeolog Hakkında Bilgi

Arkeolog Hakkında Bilgi
Arkeolog Görevleri
Eski çağlardan günümüze kalmış toprak veya su altındaki eserleri gün ışığına çıkarmak için kazılar yapar, kazılardan elde edilen eserleri temizler, parça eserlerin yapıştırılmasını (konservasyon), bakım - onarım restorasyonunu yapar, eserlerin kaydını tutar, korunmasını sağlar ve halkın bilgisine sunar, Kültür Bakanlığında çalışması durumunda; kazılarda gözlemci olarak görevlendirilebilir, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarının SİT alanı belirleme çalışmalarına temel oluşturan raporlar hazırlar, korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarını saptar ve kaydını tutar, bunlara yönelik koruma ve restorasyonlar konusunda kararlar çıkarılmasını sağlar, Çevresindeki antik kentlerin (ören yerlerinin) belirli aralıklarla denetimini yapar, Müzelerde çalışanlar koleksiyoncuların denetimini yapar.

Arkeolog Kullandığı Malzemeler
Spatula (ucu sivri küçük mala), Kazma, kürek, el arabası, Keski, Jeolog çekici, Dişçi aletleri, Su terazisi, Fırça, süpürge, Kaldıraç, Vinç, kepçe, Fotoğraf makinesi, Metre, Ölçüm, çizim araç - gereçleri, Kimyasal maddeler, Sondaj aletleri.


Arkeolog Özellikleri
Arkeolog olmak isteyenlerin; Tarih ve kültür konularına meraklı ve bu alanlarda başarılı, açık havada çalışma yapmaktan kaçınmayan, İyi bir gözlemci ve araştırıcı, bedence sağlam, normalin üstünde genel yeteneğe ve özellikle sözel düşünme ve neden - sonuç ilişkisini ortaya çıkarabilme gücüne sahip kimseler olmaları gerekir.

Arkeolog Okulu
Meslek eğitimi üniversitelere bağlı fakültelerin “Arkeoloji”ve “Arkeoloji ve Sanat Tarihi” bölümlerinde verilmektedir.

Arkeolog Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü kendi içinde Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dallarına ayrılmaktadır. Arkeolog unvanı ise ilk üç anabilim dalı mezunlarına verilmektedir.

Arkeolog Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Lisans Diploması" ve "Arkeolog" unvanı verilir.

Arkeolog Çalışma Alanları
Arkeologların çalışma alanları; Üniversiteler (öğretim görevlisi veya araştırmacı olarak), Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğü' ne bağlı çeşitli müzeler, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulları, özel müzeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maden Tetkik Arama Enstitüsüdür. Arkeologların çalışma alanı oldukça dardır ve personel alımı sınırlıdır. En çok istihdam alanı sağlayan Kültür Bakanlığı yılda 10-15 civarında Arkeolog almaktadır. Kendisini yetiştirmiş iyi derecede bir yabancı dil bilen arkeologlar, profesyonel turist rehberi olarak da çalışabilirler.

Arkeolog Meslekte İlerleme
Lisans eğitimini tamamlayan kişiler üniversitelerde görev almak isterlerse araştırma görevlisi sınavında başarılı olmaları gerekir. Bu şekilde göreve başlayan kişiler doktora derecesi aldıktan ve gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler. Belli bir alanda uzmanlaşabilir. Bunlar; eski tunç çağı eserleri, konservatör (yarım eserlerin yapıştırılması), sikke (numismat), arkaik dönem heykeltıraşlığı, Helenistik çağ mimarisi, seramik, vb. alanlardır.

Arkeolog, Arkeolog hakkında, Arkeolog ile ilgili bilgi, Arkeolog mesleği, Arkeolog nasıl olunur, Arkeolog olmak için, Arkeolog olmak için hangi okulu okumalı, Arkeolog özellikleri, Arkeolog ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim