Hakkında Bilgi

Arşivci Hakkında Bilgi

Arşivci Hakkında Bilgi
Arşivci Görevleri
Arşive gelen belgeleri (kurumlar arası veya uluslararası anlaşmalar, genelgeler, kanun ve yönetmelikler, tapu kayıtları vb.) tarih, konu ve ilgili olduğu kuruluşlara göre sınıflandırır, Belgelerin bozulmadan korunması için gereken önlemleri alır, bozulanların onarılmasını sağlar, Osmanlıca ya da yabancı dilde yazılmış belgeleri Türkçe’ye çevirerek veya çevrilmesini sağlayarak kullanıma hazır hale getirir.

Arşivci Kullanılan Malzemeler
Bilgisayar, Fotokopi makinesi, Mikro film, Cilt, Belge onarım aletleri.

Arşivci Özellikleri
Arşivci olmak isteyenlerin; Sosyal bilimlere, özellikle tarihe ilgili ve bu alanda başarılı, Üst düzeyde sözel düşünme yeteneğine sahip, Sistemli ve düzenli çalışabilen, Kapalı yerlerde, tek başına çalışmaktan rahatsız olmayan, Dikkatli ve titiz, kimseler olmaları gerekir.

Arşivci Okulu
Meslek eğitimi, aşağıdaki üniversitelere bağlı Edebiyat ve Fen - Edebiyat Fakültelerinin ”Arşivcilik” bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle, D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler ”Arşivcilik” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Arşivci Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitim süresi 4 yıldır.

Arşivci Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Lisans Diploması" ve "Arşivci" unvanı verilmektedir.

Arşivci Çalışma Alanları
Arşivciler Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü, askeri arşivler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, özel kuruluşların arşiv bölümlerinde görev alabilirler. Günümüzde kurum ve kuruluşların ürettikleri belgelerin hızla artışı arşivcilere duyulan gereksinimi de artırmaktadır.

Arşivci Meslekte İlerleme
Kamu sektöründe çalışan arşivciler görev yaptıkları birimde yönetici olabilirler Üniversitelerde araştırma görevlisi olarak göreve başlayan kişiler doktora derecesi aldıktan ve gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler.Arşivlerin bilgisayara yüklenerek bir arada toplanması, böylece levha, sayfa, cilt vb. gibi arşiv çalışmalarının yıpranma, yoklama ve kaybolmasının önlenmesi ve arşivlerin korunması amacı ile bilgisayar arşivciliğinin yaygın hale gelmesi beklenmektedir.Ayrıca uluslararası bilgisayar ağı kurularak ülke arşivlerinin her ülke tarafından araştırılması ve izleme imkanı sağlayacak bir bilgisayar sisteminin oluşturulmasına çalışılmaktadır.Bu alanda bilgisayar bilen elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Arşivci, Arşivci Hakkında, Arşivci ile ilgili bilgi, Arşivci mesleği, Arşivci nasıl olunur, Arşivci olmak için, Arşivci olmak için hangi okulu okumalı, Arşivci özellikleri, Arşivci ne yapar,Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,

Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim