Hakkında Bilgi

Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı Hakkında Bilgi

Asansör Kurucusu ve Bakımcısı Hakkında Bilgi
Asansör Kurucusu ve Bakımcısı Görevleri
Asansörlerin mekanik kısımlarının ve elektrik tesisat şemalarının planlarını inceler, Asansörleri oluşturan parçaları birleştirmek suretiyle montaj işlemini yapar ve asansör boşluğuna yerleştirerek sistemi çalıştırır, Asansörde meydana gelen arızaları saptar, değişmesi gereken parçalarını değiştirir, Asansörün iyi çalışıp çalışmadığını kontrol eder, yapılan işin maliyet hesabını yapar. Asansörlerin elektrik ve elektronik kısımları bu alanla ilgili elemanlar tarafından yapılır. Ancak, asansörcülük alanında kendini yetiştirmiş olan kişiler asansörlerin elektrik ve elektronik panolarının bağlantılarını da yapabilirler.

Asansör Kurucusu ve Bakımcısı Kullanılan Malzemeler
Çeşitli tipte ve boyda tornavida, kontrol kalemi, Yan keski, pense, kargaburun, Kılavuz takımı, yağdanlık, Darbeli bireyiz, sert matkap uçları, normal matkap uçları, Şaleme, havya takımı, İki ağızlı anahtar takımı, lokma anahtar takımı, yıldız anahtar takımı, Şeritmetre, avometre, çelik cetvel, kumpas vb. aletler kullanılır.

Asansör Kurucusu ve Bakımcısı Özellikleri
Asansör kurucusu ve bakımcısı olmak isteyenlerin; Alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan, makine parçaları arasındaki ilişkileri görebilen, gözünü ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, el becerisine sahip, yükseklik korkusu olmayan, bedence güçlü, gözleri sağlam, dikkatli, tedbirli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

Asansör Kurucusu ve Bakımcısı Çalışma Alanları
Meslek elemanları; Asansör imal eden işletmelerde, Asansör montaj, bakım ve onarım servislerinde, ayrıca kendi işini kurmak suretiyle çalışabilirler. Düzgün şehirleşme ile birlikte çok katlı binaların yapımı hızla gelişmektedir. Buna bağlı olarak da asansörcülükle ilgili mesleklere ihtiyaç artmaktadır.

Asansör Kurucusu ve Bakımcısı Okulu
Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim
merkezlerinde “Elektrik-Elektronik Teknolojisi” alanı Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım ve Onarımcısı” dalında verilmektedir. Ayrıca, meslek liselerinde aynı alan ve meslek dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

Asansör Kurucusu ve Bakımcısı Okulu Kaç Yıllıktır
Asansör Kurucusu mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır. Meslek liselerinde ise eğitim süresi 4 yıldır.

Asansör Kurucusu ve Bakımcısı Meslekte İlerleme
Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yılsonunda ustalık sınavlarına katılabilirler. Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra "Usta Öğreticilik" belgesi alabilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

Asansör Kurucusu ve Bakımcısı, Asansör Kurucusu ve Bakımcısı hakkında, Asansör Kurucusu ve Bakımcısı ile ilgili bilgi, Asansör Kurucusu ve Bakımcısı mesleği, Asansör Kurucusu ve Bakımcısı nasıl olunur, Asansör Kurucusu ve Bakımcısı olmak için, Asansör Kurucusu ve Bakımcısı olmak için hangi okulu okumalı, Asansör Kurucusu ve Bakımcısı özellikleri, Asansör Kurucusu ve Bakımcısı ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,

farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim