Hakkında Bilgi

At Antrenörü Hakkında Bilgi

At Antrenörü Hakkında Bilgi
At Antrenörü Görevleri
Atı besler, Atın rahatsızlığının olup, olmadığını kontrol eder, Atın yaşadığı yerin ( Box ve Padoklar) fiziki koşullarını ayarlar, Atı yarışa hazırlar, hazır olup olmadığına karar verir, Atın günlük antreman programını hazırlar ve uygulamasını takip eder.

At Antrenörü Kullanılan Malzemeler
Tok,(kask), Çizme, Kantarma(başlık), Eğer, Üzengi, Kronometre, Lonj kamçısı, Yular, Lonj ipi.

At Antrenörü Özellikler
At antrenörleri öncelikle atçılık sporunu ve atı sevmelidirler, Ayrıca at antrenörü olmak isteyenlerin, görevlerini yerine getirmeye engel bedensel eksiklikleri ve sağlık sorunları olmayan, Atlarla iyi iletişim kurabilen, sabırlı ve dayanıklı , yeniliklere açık, tedbirli ve dikkatli kimseler olması gerekir.

At Antrenörü Okulu
Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının “At Antrenörlüğü” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Atçılık ve Antrenörlüğü” olarak değişmesi nedeniyle, “At Antrenörlüğü” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “ At Antrenörlüğü” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

At Antrenörü Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra 2 yıldır. Eğitim Türkiye Jokey Klübünden görevlendirilen elemanlar ile Veteriner Fakültesi öğretim görevlilerince verilmektedir.

At Antrenörü Diploma
Eğitimi başarı ile tamamlayanlar, “önlisans” diploması ve T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulunca açılan sınavda başarılı olmaları halinde “At Antrenörü ” unvanı alabilmektedirler.

At Antrenörü Çalışma Alanları
Bu bölümden mezun olanlar gördükleri eğitim kapsamında hipodromlarda, özel ve kamuya ait haralar ve at barınaklarında iş bulabilirler. Ayrıca meslek mensupları, idman merkezleri açarak kendi adlarına çalışabilmektedirler.

At Antrenörü Meslekte İlerleme
“At Antrenörlüğü ” önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Veteriner ” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

At Antrenörü, At Antrenörü hakkında, At Antrenörü ile ilgili bilgi, At Antrenörü mesleği, At Antrenörü nasıl olunur, At Antrenörü olmak için, At Antrenörü olmak için hangi okulu okumalı, At Antrenörü özellikleri, At Antrenörü ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim