Hakkında Bilgi

Atçılık İşletmeliği Meslek Elemanı Hakkında Bilgi

Atçılık İşletmeliği Meslek Elemanı Hakkında Bilgi
Atçılık İşletmeliği Meslek Elemanı Görevleri
Hipodromlarda, pistlerde ve özel at haralarında çalışan personelin; ücret, izin, hastalık, çalışma takvimi ve ortamının düzeni ve elemanların niteliklerinin, sayılarının belirlenmesi gibi faaliyetleri yürütür. Yarış pistlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yaptırılması ve teknik donanımlarının sağlanmasına yardımcı olur. Tesislere ilişkin gerekli malzemenin satın alınması, tesisin gelir giderlerinin muhasebeleştirilmesi, ödeme kalemlerinin yapılması ve raporlamalarının oluşturulmasını sağlar. Türkiye Jokey Klübü ile konuyla ilgili her türlü idari ve teknik yazışmaların yapılmasını sağlar. 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve At yarışları hükümlerine uygun olarak; hipodromlarda koşulara katılacak ve katılmayacak atların belirlenerek duyurulması, ikramiye ve yetiştiricilik primlerinin hesaplanması, orta ve uzun vadeli koşuların taksitlendirilmesi, koşulara kayıtların yapılması, katılma esaslarına göre gerekli uygulamaların gerçekleştirilmesi işlemlerini yürütür. Koşulara ilişkin itiraz ve şikayetlerin ilgili yerlere ulaştırılması ve çözümlenmesi konularıyla ilgilenir. Yarış programlarının düzenlenmesi ve haraların yönetimi konularında çalışır. Pansiyonların bakım, onarım ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesi hususunda gerekli işlemleri gerçekleştirir. Yarış ve iş maksadıyla yetiştirilen atların verimlerinin artırılması için yapılacak ıslah çalışmalarını, soy kütüğü kayıtlarının tutulması ile ırklarının ıslahını, damızlıkların sağlıklı ve hijyenik koşullarda yetiştirilmesini sağlamak amacıyla teknik ekibin yönlendirmesini yapar. Yarış atı ithalat ve ihracatıyla ilgili uluslararası boyutta iletişim ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gibi görevleri gerçekleştirir.

Atçılık İşletmeliği Meslek Elemanı Kullanılan Malzemeler
Büro malzemeleri ve makineleri (Bilgisayar, Fax, Fotokopi vb) tulum(okul arması baskılı), Çizme ,Tok ,Koruyucu yelek, ,Bone, Maske,Eldiven, Dren, Eğer, Koşu takımı, Tetanos Aşısı, Yaka kartı (Eğitim esnasında alınması gereken malzemeler)

Atçılık İşletmeliği Meslek Elemanı Özellikleri
Atçılık işletmeciliği meslek elemanı olmak isteyenlerin; Biyolojiye ve sosyal bilimlere ilgi duyan, Hayvanlara özellikle atlara karşı ilgili ve atçılık tutkusu yüksek, Büro işlerine ilgili, Bedence dayanıklı, bir işi plana uygun olarak yürütebilen, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekmektedir.

Atçılık İşletmeliği Meslek Elemanı Okulu
Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının “Atçılık İşletmeciliği” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Atçılık ve Antrenörlüğü” olarak değişmesi nedeniyle, “Atçılık İşletmeciliği” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Atçılık İşletmeciliği” bölümü eğitiminin verildiği
zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Atçılık İşletmeliği Meslek Elemanı Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim esnasında uygulama ve staj mevcut olup (40 gün); Eğitimin ilk yılında; Bilgisayar, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Genel İşletme, Atçılığa Giriş ve Tarihçesi, At Anatomisi, Terminoloji, At Donanım ve Ekipman, At ve Ahır bakımı, Eğitimin 2. yılında ise; Hareket ve Davranış Fizyolojisi, At Irkları ve Dağılımı, Atçılık İşletme Ekonomisi, At Sağlığı ve Hijyeni, At ve Ahır bakımı dersleri okutulmaktadır.

Atçılık İşletmeliği Meslek Elemanı Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara ön lisans diploması ve “Atçılık İşletmeciliği Meslek Elemanı” unvanı verilir.

Atçılık İşletmeliği Meslek Elemanı Çalışma Alanları
Atçılık işletmeciliği meslek elemanları; Türkiye Jokey Kulübüne bağlı hara ve hipodromlar, İşletme Müdürlükleri, Personel Müdürlükleri, Pistler Müdürlüğü ile Hipodrom Müdürlüğü gibi çeşitli birimlerde ve kademelerde büro elemanı olarak çalışır. Özel at haralarında teknik ve idari görevlerde bulunabilirler. Ayrıca at yetiştirilen özel çiftliklerde, at pansiyonlarında çalışabilirler. Yabancı dil bilenler diğer ülkelerde bulunan at tesislerinde görev alabilir ve uluslararası at ithalatı ve ihracatı konularında çalışabilirler.

Atçılık İşletmeliği Meslek Elemanı Meslekte İlerleme
Atçılık işletmeciliği önlisans programını tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olmaları halinde “Veteriner” lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca mesleki tecrübeye ve performansa bağlı olarak bulunduğu tesiste; çeşitli pozisyonlarda ( hara yöneticisi, şef müdür yardımcısı, müdür vb.) görevleri yapabilirler. Gençlik ve Spor Müdürlüğü Binicilik Federasyonu Hakem Yönetmeliği çerçevesinde Hakem kurslarına katılarak yapılacak sınavları vermek koşuluyla hakemlik yapabilirler. Çeşitli sertifika programlarına katılarak kendilerini geliştirebilirler. (Yabancı dil, İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe vb)

Atçılık İşletmeliği Meslek Elemanı, Atçılık İşletmeliği Meslek Elemanı hakkında, Atçılık İşletmeliği Meslek Elemanı ile ilgili bilgi, Atçılık İşletmeliği Meslek Elemanı nasıl olunur, Atçılık İşletmeliği Meslek Elemanı olmak için, Atçılık İşletmeliği Meslek Elemanı olmak için hangi okulu okumalı, Atçılık İşletmeliği Meslek Elemanı özellikleri, Atçılık İşletmeliği Meslek Elemanı ne yapar, Atçılık İşletmeliği Meslek Elemanı Mesleği, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim