Hakkında Bilgi

Bakım ve Onarım Elektrikçisi Hakkında Bilgi

Bakım ve Onarım Elektrikçisi Hakkında Bilgi
Bakım ve Onarım Elektrikçisi Görevleri
Arıza tespiti yapar, Elektrikli makine ve teçhizatın arızalarını giderir, koruyucu / emniyet tesisatının bakım ve onarımını yapar, dâhili ve harici tesisatın bakım ve onarımını yapar, makine, ekipman ve tesisat kurar, makine ve teçhizatın periyodik / koruyucu bakımını yapar, Elektronik sistemlerin arızalarını tespit eder, Elektronik sistemlerin arızalarını giderir, Elektronik sistemlerin periyodik bakımını yapar, Elektronik cihazların ayarını yapar, baskı devre hazırlar, Elektronik sistemi devreye almak için hazırlık yapar.

Bakım ve Onarım Elektrikçisi Kullanılan Malzemeler
Ampermetre, voltmetre, avometre, meger gibi çeşitli ölçme aletleri, Tornavida, pense, anahtar takımı, çakı, faz kalemleri ve seri lamba, kargaburun, yan keski, çekiç gibi el aletleri, Çektirme, tezgâh mengenesi, eğeler, testereler, çeşitli pafta ve kılavuzlar, yağdanlık, havya, pürmüz ve metre, Kondüktörler, şalterler, sigortalar, termikler, röleler, termostat, sinyal lambaları gibi çeşitli tip kumanda elemanları ve malzemeleri.

Bakım ve Onarım Elektrikçisi Özellikleri
Gözleri ve elleri sağlam, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, dikkatli ve titiz, Fen ve matematiğe ilgi duyan, Mekanik konulara ilgili ve yetenekli, alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan, yükseklik korkusu olmayan, İnce ayrıntıları algılayabilen kimseler olmaları gerekir.

Bakım ve Onarım Elektrikçisi Çalışma Alanları
Endüstriyel Bakım Onarımcısı, her türlü sanayi kuruluşları, inşaat alanları, diğer bazı kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedir. Sanayileşme ve teknolojik gelişmeler bu meslek elemanlarına olan gereksinimi artırmaktadır. Ancak eğitim yerlerinin çokluğu ve her yıl pek çok mezun vermeleri, buna karşın çalışma olanakları ile ilgili yatırımların yeterli düzeyde gerçekleştirilmemesi sonucu bu alanda bir işsizlik söz konusu olabilmektedir. Bu meslekte kullanılan araç-gereçler, teknolojik gelişmeler neticesinde daha modern hale getirilmekte ve bu da yapılan işlerin ve sunulan hizmetlerin daha kaliteli ve verimli olmasını sağlamaktadır. Bugün kullanılan arıza tespit araçları ve diğer makineler yakın gelecekte yerlerini tamamen elektronik makinelere bırakacaklardır. Meslek elemanları kendi işyerlerini açarak bağımsız çalışabilirler.

Bakım ve Onarım Elektrikçisi Okulu
Mesleğin eğitimi yeterli sayıda müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinin “Elektrik Elektronik Teknolojisi” alanı “Endüstriyel Bakım ve Onarım” dalında verilmektedir. Ayrıca, meslek liselerinde aynı alan ve meslek dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

Bakım ve Onarım Elektrikçisi Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleki eğitim merkezlerinde mesleğin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır.

Bakım ve Onarım Elektrikçisi Meslekte İlerleme
Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yılsonunda ustalık sınavlarına katılabilirler. Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra "Usta Öğreticilik" belgesi alabilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Bir işyerinde istihdam edilenler, işverenleri tarafından düzenlenecek hizmet-içi eğitim sonunda ustabaşı unvanı ile çalışabilirler.

Bakım ve Onarım Elektrikçisi, Bakım ve Onarım Elektrikçisi hakkında, Bakım ve Onarım Elektrikçisi ile ilgili bilgi, Bakım ve Onarım Elektrikçisi mesleği, Bakım ve Onarım Elektrikçisi nasıl olunur, Bakım ve Onarım Elektrikçisi olmak için, Bakım ve Onarım Elektrikçisi olmak için hangi okulu okumalı, Bakım ve Onarım Elektrikçisi özellikleri, Bakım ve Onarım Elektrikçisi ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim