Hakkında Bilgi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Hakkında Bilgi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Hakkında Bilgi
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Görevleri
Suda yaşayan canlıların yaşam evrelerini inceler, suda yaşayan canlılardan insanlar için yararlı olanlarının uygun avlama yöntemlerini ve avlanma zamanlarını belirler, suda yaşayan canlıların yetiştiriciliği için gerekli araştırma-geliştirme çalışmaları yapar, kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda gerekli önlemleri alır, Su ürünleri yetiştiriciliği ve işletme tesislerinin planlamasını ve işletilmesini gerçekleştirir, Yetiştiricilik tesislerinde üretim ve stok yönetiminde idari ve teknik sorumluluk alır. Balık ve diğer su ürünlerinin işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlanmasını gerçekleştirir, Balık unu ve yem fabrikalarında üretim ve kontrol görevi yapar. Deniz ve iç sular ekolojisinin, su kirliliği, sağlık ve kalite uygunluğu kontrollerini yapar, Su ürünlerinin üretilmesinde projelendirme ve verimlilik çalışmaları yapar. Doğal ve yetiştiriciliği yapılan balıkların hastalıkları, tedavi ve kontrolleri üzerine çalışmalarda bulunur.

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Kullanılan Malzemeler

Çeşitli balıkçı gemileri, Balık avcılığında kullanılan alet ve ekipmanlar, Balık ölçüm ve yaş tayin ekipmanları, Balık yetiştirme üniteleri ve ilgili cihazlar, Akıntı, yüzme ve dalma aletleri, Kirlilik ve su kalitesi ölçüm cihazları, Balık işleme tesisleri ile ilgili her türlü donanım.

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Özellikleri
Balıkçılık teknolojisi mühendisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, İnceleme ve araştırma merakı olan, Temel bilimlere ve fen bilimlerine ilgi duyan (özellikle matematik, biyoloji ve zooloji) Açık havada, ıslak- nemli ortamlarda, deniz, göl ve akarsularda çalışmaya ilgi duyan, sabırlı, dikkatli ve düzenli çalışma alışkanlığı olan, yüzme, dalma ve denize dayanıklı olma durumlarında sağlık problemi olmayan, elleri, ayakları, kulakları ve gözleri sağlam, bedensel engeli olmayan kimseler olmaları gerekmektedir.

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Okulu
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi mesleğinin eğitimi aşağıdaki üniversitelerin Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bölümünde verilmektedir.

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Bazı üniversitelerde normal eğitim süresine ek olarak 1 yıl yabancı dil hazırlık uygulaması yaptırılmaktadır.

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği" lisans diploması ve “Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi” unvanı verilir.

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Çalışma Alanları
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri yurt içi ve yurt dışında deniz ve iç sularda su ürünleri üretim ve avlanması alanında faaliyet gösteren her türlü kamu ve özel kuruluşlarda, Denizcilik Müsteşarlığı’nda, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nda, Çevre ve Orman Bakanlığında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde, Belediyelerde, su ürünleri ve gıda işleme, pazarlama firmalarında, iç su ve deniz balıkları yetiştiricilik çiftliklerinde sorumlu mühendis olarak, balıkçı gemilerinde ve 500 gross tona kadar olan gemilerde 3. veya 4. kaptan(sınırlı vardiya zabiti) olarak, özel limanlarda ve denizcilik kuruluşlarında mühendis ve gemi adamı olarak çalışabilmektedirler. Çeşitli kredilerden de yararlanmak suretiyle balık ve su ürünleri yetiştirme çiftlikleri kurarak kendi işlerini yapabilirler. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği programını bitirenlerden, alana ve öğretmenlik mesleğine özgü eğitimi almış olanlar meslek liselerinde su ürünleri öğretmeni olarak atanabilirler.

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans (mastır) ve doktora yaparak akademik kariyer (araştırma görevlisi, doçent, profesör), tecrübeye bağlı olarak özel sektörde sorumlu mühendislik, yöneticilik yapabilirler.

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi hakkında, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi ile ilgili bilgi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi mesleği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi nasıl olunur, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi olmak için, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi olmak için hangi okulu okumalı, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi özellikleri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim