Hakkında Bilgi

Beslenme Öğretmeni Hakkında Bilgi

Besin/Gıda Teknolojisi - Ev Yönetimi ve Beslenme Öğretmeni Hakkında Bilgi
Beslenme Öğretmeni Görevleri
Konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Besin/Gıda teknolojisi-ev yönetimi ve beslenme öğretmeni, bu program çerçevesinde, Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Beslenme Öğretmeni Kullanılan Malzemeler

Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim-öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planı, not defteri, ders defteri ve yoklama fişi, öğrenci iş takip formu, ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları CD vb.), Tartı ve ölçüm aletleri, Laboratuar aletleri, Kimyasal maddeler ve katkı maddeleri, Mutfak araç ve gereçleri,Ocak, fırın, buzdolabı, Dikiş makinesi ve dikiş malzemeleri.

Beslenme Öğretmeni Özellikleri

Besin/Gıda teknolojisi-ev yönetimi ve beslenme öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Besin/Gıda teknolojisi-ev yönetimi ve beslenme öğretmeni olmak isteyenlerin; Sosyal bilimlere ve fen bilimlerine ilgili, İnceleme ve araştırma yapmaya meraklı, ayrıntılara dikkat eden, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, mesleğin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Beslenme Öğretmeni Okulu

Mesleğin eğitimi; Üniversitelerin Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği" bölümlerinde (bu bölüme bu yıl öğrenci alınmamaktadır.) verilmekte iken ayrıca daha önceki yıllarda mezun veren Besin Teknolojisi Öğretmenliği bölümlerinden mezun olanlarda bu alana öğretmen olarak atanırken yapılan değişiklikle bu alan öğretmenliğinin adı Gıda Teknolojisi Öğretmenliği olarak değiştirilmiştir.Bu isimdeki alan öğretmenliğine ise yine daha önceki yıllarda eğitim veren Besin Teknolojisi Öğretmenliği mezunları ve tezsiz yüksek lisans yapmış ve pedagoji formasyonu olan Gıda Mühendisleri atanmaktadır.Aşağıdaki meslek eğitimi ile ilgili başlıklar altında verilen bilgiler Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği bölümüne öğrenci alındığı döneme aittir.

Beslenme Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Beslenme Öğretmeni Diploma
Eğitimini tamamlayanlara alanı belirten ''Lisans Diploması'' ve ''Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni" unvanı verilir.

Beslenme Öğretmeni Çalışma Alanları
Toplu yemek yenen kamu ve özel iş yerlerinde çalışabilirler.Olanakları elverenler kendi işyerlerini açabilirler. Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, İş Eğitimi (Ev Ekonomisi), Besin/ Gıda Teknolojisi, Ev Yönetimi ve Beslenme branşlarında çalışırlar. Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ;Kurum beslenmesi Mutfak Hizmetleri ,Kat hizmetleri, Servis Hizmetleri, Pastacılık bölüm alan ve dallarının ortak alan teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Kafetarya işletmeciliği, turizm ve Otelcilik Yat kaptanlığı Mutfak yaşlı hizmetleri ile diğer alanların beslenme alanına ait teorik ve uygulamalı meslek dersleri Alan/dalın teorik ve uygulamalı diğer meslek dersleri yer almaktadır.

Beslenme Öğretmeni Meslekte İlerleme
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir. (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

Beslenme Öğretmeni, Beslenme Öğretmeni hakkında, Beslenme Öğretmeni ile ilgili bilgi, Beslenme Öğretmeni mesleği, Beslenme Öğretmeni nasıl olunur, Beslenme Öğretmeni olmak için, Beslenme Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, Beslenme Öğretmeni özellikleri, Beslenme Öğretmeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim