Hakkında Bilgi

Beton Kalıpçısı Hakkında Bilgi

Beton Kalıpçısı Hakkında Bilgi
Beton Kalıpçısı Görevleri
Yapının planını inceleyerek, ip iskelesini ve aksları çakar, Kalıp yapacağı tahta, plastik veya metal levhaları işaretler, keser ya da hazır parçalardan kalıbı vida ve çivi ile monte eder, hazırladığı kalıbı, yapılacak binanın uygun yerlerine yerleştirir, betonu kalıba döker, beton kuruduktan sonra kalıbı söker ve yapışan betonları temizler.

Beton Kalıpçısı Kullanılan Malzemeler
Keser, şakul, gönye, çeşitli testereler, Çivi, metre, ahşap (tahta), Rende, matkap, manivela., Madeni tel, çivilik, ip, Şeffaf hortum, terazi, çeşitli cıvata anahtarları, Güvenlik kemeri ve ipi, Metal kramponlu çivi batmaz ayakkabı, Kask gibi araç-gereç ve malzemeleri kullanır.

Beton Kalıpçısı Özellikleri
Beton ve betonarme kalıpçısı olmak isteyenlerin; Bedence sağlam, uzun süre ayakta durabilen, Ağırlıkları kaldırabilecek, güç pozisyonlarda çalışabilecek kadar dayanıklı, gözünü ve ellerini eşgüdümle (uyumla) ve ellerini ustalıkla kullanabilen, şekiller arasındaki ilişkileri görebilen, açık havada çalışmaktan hoşlanan ve yükseklik korkusu bulunmayan kimseler olmaları gerekmektedir.

Beton Kalıpçısı Çalışma Alanları
Bu meslekte iş bulma olanakları oldukça fazladır. Hızla artan nüfusun zorunlu ihtiyaçlarından birisi olan korunma ve barınma ihtiyaçlarını gidermek için harcanan büyük çabalar ile, Türk inşaat firmalarının uluslararası ihale yolu ile yabancı ülkelerde iş almaları, anılan meslek elemanlarına gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında geniş çalışma olanakları yaratmaktadır. İşsizlik oranı yüksek olan ülkemizde, vasıfsız elemanların eğitilmeleriyle bu alanda çalışmaları sağlanabilir. Teknolojinin gelişimi meslek elemanlarının ciddi bir eğitim ihtiyacını beraberinde getirmektedir.

Beton Kalıpçısı Okulu
Mesleğin eğitimi yeterli sayıda müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “İnşaat Teknolojisi” alanı “Betonarme Kalıpçılığı ve Çatıcılık” dalında verilmektedir. Ayrıca, meslek liselerinin “İnşaat Teknolojisi” alanı “Betonarme Demir Kalıp ve Çatıcılık” meslek dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

Beton Kalıpçısı Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi; Beton ve betonarme kalıpçılığı mesleğinin eğitim süresi mesleki eğitim merkezlerinde ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra 1.5 yıldır. Meslek liselerinde ise eğitim süresi 4 yıl olup, öğrencilere genel kültür derslerinin yanı sıra mesleki dersler verilmektedir. Öğrenciler üçüncü sınıftan itibaren haftada üç gün işletmelerde eğitim görmektedirler.

Beton Kalıpçısı Meslekte İlerleme
Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yılsonunda ustalık sınavlarına katılabilirler. Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra "Usta Öğreticilik" belgesi alabilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Bir işyerinde istihdam edilenler, işverenleri tarafından düzenlenecek hizmet-içi eğitim sonunda ustabaşı unvanı ile çalışabilirler.

Beton Kalıpçısı, Beton Kalıpçısı hakkında, Beton Kalıpçısı ile ilgili bilgi, Beton Kalıpçısı mesleği, Beton Kalıpçısı nasıl olunur, Beton Kalıpçısı olmak için, Beton Kalıpçısı olmak için hangi okulu okumalı, Beton Kalıpçısı özellikleri, Beton Kalıpçısı ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim