Hakkında Bilgi

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Hakkında Bilgi

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Hakkında Bilgi
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Görevleri
Muhasebe ile ilgili tüm belgeleri bilgisayara kaydeder. İşyeri ile ilgili beyannameleri düzenleyerek ödenecek vergilerin tam ve zamanında ödenmesini sağlar. Çalıştığı işyeri ile ilgili bilgi ve belgeleri dosyalar. Çalıştığı işyerinin stok, banka, cari, kıymetli evrak, borç ve alacaklarını takip eder. Firmanın diğer kurumlarla olan yazışmalarını hazırlar. Muhasebe paket programlarını kullanır, Mali tabloları düzenler, İşletme kuruluş-kapanış işlemlerini ve ilgili kurumlara başvuru işlemlerini takip eder, Muhasebeleştirme, maliyet hesaplama ve envanter işlemlerini yapar, Raporlama ve yedekleme işlemlerini yapar. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular. Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır. Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Kullanılan Malzemeler
Bilgisayar, tek düzen muhasebe hesap planı, Hesap makinesi, Fiş, fatura, çek, senet, diğer kıymetli evraklar, Fotokopi makinesi, Faks, yazıcı, okuyucu, telefon, diğer büro malzemeleri.

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Özellikleri
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı olmak isteyenlerin; Dikkatli ve titiz çalışma alışkanlığına sahip, dürüst ve güvenilir, Sır saklayabilen, Matematikle ilgili konularda başarılı, ayrıntılar üzerinde uzun süre dikkatle çalışabilen, kapalı yerlerde oturarak çalışmaktan hoşlanan, güler yüzlü, İnsan ilişkilerine özen gösteren, Yeniliklere açık, Ekip çalışmasına uygun, İş yeri çalışma prensiplerine uygun davranan kimseler olmaları gerekir.

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Okulu
Mesleğin eğitimi; örgün mesleki ve teknik ortaöğretim okul / kurumlarının “Muhasebe ve Finansman” alanının “Bilgisayarlı Muhasebe” dalında verilmektedir.

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Diploma
Mezun olunan mesleki ve teknik ortaöğretim programına ait diploma ve “Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı” unvanını alırlar.

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Çalışma Alanları
Bilgisayarlı muhasebe mesleğinin oldukça geniş bir çalışma alanı mevcuttur. Meslek mensupları; muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile şirket ve işletmelerin muhasebe birimlerinde çalışabilirler. Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Ülkemizde, muhasebecilik 3568 sayılı yasa ile düzenlenmiş bir meslektir. Mesleğin eğitiminde bay-bayan ayrımı bulunmamaktadır.

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Meslekte İlerleme
Meslek liselerinin “Muhasebe ve Finansman” alanı Bilgisayarlı Muhasebe dalından mezun olanlar istedikleri takdirde; Bankacılık ve Sigortacılık, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Dış Ticaret, Emlak ve Emlak Yönetimi, Hava Lojistiği, Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi, Kooperatifçilik, Lojistik, Marina İşletme, Marka İletişimi, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Posta Hizmetleri, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sosyal Güvenlik, Tarımsal İşletmecilik, Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Maliye önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim başarı puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak programların kontenjanları dahilinde yerleşebilirler.

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı, Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı hakkında, Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı ile ilgili bilgi, Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı mesleği, Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı nasıl olunur, Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı olmak için, Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı olmak için hangi okulu okumalı, Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı özellikleri, Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
Eitim ve gretim Eitim ve gretim