Hakkında Bilgi

Bilişim Sistemleri Mühendisi Hakkında Bilgi

Bilişim Sistemleri Mühendisi Hakkında Bilgi
Bilişim Sistemleri Mühendisi Görevleri
Her alandaki işletmenin Bilişim Sistemlerinin tasarımı ve çalıştırılmasını yapar, Veritabanı sistemlerinin tasarımını ve gerekli yazılımların geliştirilmesini sağlar, Bilgisayara yaptıracağı işi veya bilgisayar yardımı ile çözeceği sorunu belirler, Mevcut mikro işlemci, onun ara yüzleri ve çeşitli tüm devreleri kullanmak suretiyle amacı gerçekleştirebilecek donanımı kullanacağı ortamların fiziksel şartlarına uyacak şekilde tasarlar, Donanımı çalıştırır, varsa eksiklerini bulur ve giderir, Donanım diğer bilgisayar birimlerince tanınması için gerekli yazılımları hazırlar, Yazılım ve donanımı sorunsuz şekilde çalışır hale getirdikten sonra, bu teknolojinin kullanım yönergesi hazırlayarak, kullanıcıların eğitilmesini sağlar, Yazılım geliştirme ve yazılım standartlarının oluşturulmasını sağlar, Sistem programcısı olarak görev yaparlar, Yeni işletim sistemleri üzerinde çalışarak yeni bilgisayar programları geliştirir, Kullanım seviyesi daha gelişmiş olan yeni işletim sistemlerini eskileri ile değiştirir, Yeni yazılımlar geliştirerek sisteme destek olur, Sistem çözümleyici olarak görev yapar, Kuruluşun işlevine göre bilgisayar donanımı ve yazılımı ihtiyacını saptar, bu uygulama sistemini belli zamanlar içersinde kurar, Sistemin iyileştirilebilmesi için gerekli yöntemleri kullanılacak araç ve gereçleri, çalışacak personeli belirler, her aşamada yapılacak işlerle ilgili ayrıntılı yönergeler hazırlar, karşılaşılabilecek güçlükler için önlemler alır ve personele bunlarla ilgili bilgi verir, Bilgisayar sisteminin kurulduğu kuruluşta sistem uzmanı olarak gerek donanım gerekse yazılım alanlarında hizmet verir, Bilgisayar ağ tasarımı ve ağ yöneticiliği yapar, Web uygulamaları gerçekleştirir.

Bilişim Sistemleri Mühendisi Kullanılan Malzemeler
Donanım Parkı (PC, iş istasyonu, çok kullanıcılı sistem, ana bilgisayar, terminal yazıcı, deney seti, macintosh) Cd, memory stick vs. Yazılım Parkı(çok sayıda derleyici paket yazılımı, veri tabanı yazılımları, çeşitli kelime işlem, veri tabanı, grafik yazılımları, işletim sistemleri, programlama dilleri, uzman sistem yazılımları, algoritma yazılımları, smilatörler vb.

Bilişim Sistemleri Mühendisi Özellikleri
Bilişim Sistemleri Mühendisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, Fen ve matematik alanlarına ilgi duyan, Sayı ve sembollerle akıl yürütme gücüne sahip, Bir işi öğelerine ayırıp işlem basamaklarını belirleme becerisine sahip, Mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan, dikkatli, sabırlı, Ekip çalışmasına yatkın, Yeni fikirlere açık, kendisini sürekli geliştirebilen, iyi bir araştırmacı, kimseler olması gerekir.

Bilişim Sistemleri Mühendisi Okulu
Mesleğin eğitimi, belirtilen Üniversitelere bağlı ilgili fakültelerin (Mühendislik) Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği bölümünde verilmektedir.

Bilişim Sistemleri Mühendisi Okulu Kaç Yıllıktır
Bilişim Sistemleri Mühendisliğinin eğitim süresi 4 yıldır.

Bilişim Sistemleri Mühendisi Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Bilişim Sistemleri Mühendisliği” lisans diploması ve “Bilişim Sistemleri Mühendisi ” unvanı verilir.

Bilişim Sistemleri Mühendisi Çalışma Alanları
Kamu-Özel sektör ayrımı olmaksızın, Bankalar, Sigorta şirketleri, Yazılım hizmeti sunan şirketler, Telekominikasyon şirketleri, Ulaştırma ve Lojistik şirketleri ile bağımsız yazılım sistemi kurmak isteyen tüm şirketlerin bünyesinde bilişim sistemleri mühendisleri çalıştırılmaktadır. Fabrikalarda üretim tezgâhlarının yazılımlarının kontrolü ve yüklemeleri yapabilir. Bilişim Sistemleri Mühendislerinin istihdamında hizmetin niteliği herhangi bir önem arz etmemekte olup bilgisayara dayalı bilgi ve hizmetin sunulduğu tüm sektörlerde çalıştırılmaları mümkündür.

Bilişim Sistemleri Mühendisi Meslekte İlerleme
Bilişim Sistemleri Mühendisleri lisans eğitiminden sonra akademik kariyer yapabilirler. Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, mesleklerindeki gelişime ve verimliliklerine paralel olarak yönetim kademelerine yükselebilirler. Kendi işlerini kurarak kendi işlerinin patronu olabilirler.

Bilişim Sistemleri Mühendisi, Bilişim Sistemleri Mühendisi hakkında, Bilişim Sistemleri Mühendisi ile ilgili bilgi, Bilişim Sistemleri Mühendisi mesleği, Bilişim Sistemleri Mühendisi nasıl olunur, Bilişim Sistemleri Mühendisi olmak için, Bilişim Sistemleri Mühendisi olmak için hangi okulu okumalı, Bilişim Sistemleri Mühendisi özellikleri, Bilişim Sistemleri Mühendisi ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim