Hakkında Bilgi

Biyolog Hakkında Bilgi

Biyolog Hakkında Bilgi
Biyolog Görevleri
Biyologların görevleri araştırmacı ve uygulamacı olmalarına göre değişir. Araştırıcı biyolog; Canlıların yapılarını inceler ve bunları belli sınıflara yerleştirir, Çeşitli canlı türlerinin evrimine etki eden etmenleri inceler, Canlıların en iyi şekilde yaşayabileceği ortamları belirler. Uygulama alanında çalışan biyolog; Radyoaktif, kimyasal, biyolojik kaynaklı bütün kirleticilerin organizmalar üzerindeki zararlı (toksite) etkilerini, suların, toprağın kirlilik düzeylerini araştırır, Biyolojik arıtmada ve kirletilmiş ortamlarda biyolojik dengenin yeniden sağlanması için gerekli iyileştirici uygulamaları yapar, Tahlil edilecek kan, idrar, gaita ve diğer maddeleri çeşitli solüsyonlarla kimyasal işleme tabi tutar, yapılarını inceler, Bakterilerin, parazitlerin, virüslerin: üremelerini, türlerini ve canlılar üzerindeki olumlu-olumsuz özelliklerini saptayarak etkilerini inceler, deneyler yapar, İçme sularının ve tarım alanlarında kullanılan suların bakteriyolojik tahlillerini yapar, Yerel yönetimlerde, şehir ve bölge planlamalarında, turizm işletmelerinde ve sanayi kuruluşlarının çevre ve ekolojik değerlendirmesi alanlarında, araştırmacı, bilirkişi, teknik eleman ve danışman olarak gözlem, inceleme, araştırma, teşhis ve saptamalar yaparak rapor düzenler, Biyolojik zenginliklerimizin (yani flora ve fauna saptaması) araştırılması, doğa tarihi ve müzeleri oluşturulması için yetkili kurumlarla işbirliği yapar.

Biyolog Kullanılan Malzemeler
Laboratuar araç-gereçleri, Mikroskop, Kimyasal maddeler, Pusula, altimetre gibi arazi araç gereçleri, Bilgisayar, Fotoğraf makinesi, Ses alma cihazı.

Biyolog Özellikleri
Biyolog olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, Bilimsel meraka sahip,bir konuyu derinliğine araştırmak isteyen, görme duyumu ve belleği güçlü, renkleri ayırdedebilen, sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.

Biyolog Okulu
Meslek eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı Fen-Edebiyat ve Fen Fakültelerinin Biyoloji bölümlerinde verilmektedir.

Biyolog Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitim süresi 4 yıldır.Fen dersleri ağırlıklı bir eğitim yapılmaktadır. Teorik eğitimin yanında laboratuar çalışmaları da vardır. Eğitim sırasında isteğe bağlı olarak staj yapılır,

Biyolog Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara " Biyoloji Lisans Diploması" ve "Biyolog" unvanı verilir.

Biyolog Çalışma Alanları
Biyologlar kamu kuruluşlarında, üniversitelerin tıp, eczacılık, çevre, gıda, ziraat, orman, fen fakültelerinde, araştırma merkezlerinde, Tarım, Orman, Çevre ve Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda; özel sektörde ise ilaç ve besin endüstrisi kuruluşlarında çalışmaktadırlar.Biyologlar; sağlık, çevre sorunları, beslenme, eğitim ve sanayi kuruluşları gibi hemen hemen insan yaşamını ilgilendiren tüm alanlarda çalışabilirlerse de iş bulma olanakları sınırlıdır. Ancak çevre kirliliğinin gün geçtikçe tehlikeli boyutlara ulaşması arıtma tesislerinin önemini artırmaktadır. Kirletilmiş ortamlarda biyolojik dengenin yeniden sağlanmasında biyologlara görev düşmektedir. Bu durum biyologlara duyulan ihtiyacı artırarak mesleğin istihdamına canlılık getirebilir.Araştırmacı olarak çalışmak isteyenlerin lisansüstü eğitim yapmaları gereklidir.Kirlilik sonucu kaybolan zenginliklerin saptanmasında biyologlar yoğun olarak çalışabilirler.Biyoloji programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar Biyoloji Öğretmeni olarak da çalışabilirler. Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ;Biyoloji, Biyoloji ve sağlık bilgisi, İleri biyoloji, Fen ve teknoloji/fen Bilgisi, Bilim ve teknoloji, Bilgi Teknolojisi, Araştırma Teknikleri, İnsan Anatomisi, Çevre ve İnsan, Anatom, Fizyoloji- Biyoloji( yaşlı hizmetleri alanı), Çevre Sistemleri derslerine de girebilmektedir.

Biyolog Meslekte İlerleme
Biyologlar, botanik, zooloji, ekoloji, mikrobiyoloji, hidrobiyoloji, biyoteknoloji ve uygulamalı biyoloji gibi alanların birinde yüksek lisans ve doktora yaparak uzmanlaşabilirler. Biyologların genetik ve biyokimya alanlarında uzmanlaşmaya yöneldikleri görülmektedir. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Biyolog, Biyolog hakkında, Biyolog ile ilgili bilgi, Biyolog mesleği, Biyolog nasıl olunur, Biyolog olmak için, Biyolog özellikleri, Biyolog ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
Farmasi Mays Katalou 2018
Eitim ve gretim Eitim ve gretim