Hakkında Bilgi

Biyoloji Öğretmeni Hakkında Bilgi

Biyoloji Öğretmeni Hakkında Bilgi
Biyoloji Öğretmeni Görevleri
Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Biyoloji öğretmeni, bu program çerçevesinde, Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Biyoloji Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, Ders kitapları, Okul araç ve gereçleri, Ders araç ve gereçleri.

Biyoloji Öğretmeni Özellikleri
Biyoloji öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.Biyoloji öğretmeni olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, Görme duyusu ve belleği güçlü, renkleri ayırt edebilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Biyoloji Öğretmeni Okulu
Mesleki eğitim üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin "Biyoloji Öğretmenliği" bölümlerinde verilmektedir.

Biyoloji Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitim fakültelerinin biyoloji öğretmenliği bölümlerinde 5 yıl süreli eğitim verilmektedir.

Biyoloji Öğretmeni Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara ''Biyoloji Öğretmenliği Lisans Diploması'' ve ''Biyoloji Öğretmeni" unvanı verilir.

Biyoloji Öğretmeni Çalışma Alanları
Biyoloji öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda (İlköğretim okulu, ortaokul, lise ve meslek liseleri) çalışabilirler. Bunun yanı sıra dershane vb. kuruluşlarda görev yapabilirler.Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ;Biyoloji, Biyoloji ve sağlık bilgisi, İleri biyoloji, Fen ve teknoloji/fen Bilgisi, Bilim ve teknoloji, Bilgi Teknolojisi, Araştırma Teknikleri, İnsan Anatomisi, Çevre ve İnsan, Anatom, Fizyoloji- Biyoloji( yaşlı hizmetleri alanı), Çevre Sistemleri derslerine de girebilmektedir.Biyoloji dersinin yanı sıra, sağlık bilgisi, çevre ve insan, ilk yardım, fen bilgisi, biyoloji uygulamaları ve insan anatomisi derslerine de girebilirler. Mezunlar; laboratuarlarda, çevre ile ilgili birimlerde, sağlıkla ilgili çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışma olanağına sahiptirler.

Biyoloji Öğretmeni Meslekte İlerleme
Üniversitelerde, eğitim sonrasında akademik personel olarak uzman, doktor, yardımcı doçent, doçent, profesör unvanları alınabilir.MEB' ca yapılan sınavını kazanırlarsa eğitim yöneticisi olurlar.MEB'ce yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı olunması durumunda müfettiş olarak çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınava girerek başarı gösterenler Uzman Öğretmen veya Baş öğretmen olabilirler. Milli Eğitim Bakanlığında meslekte uzmanlaşma ve yükselmeyi sağlayan, tecrübe ek bilgi ve beceri kazandıran seminerler ve hizmet-içi eğitim faaliyetleri bulunmaktadır.

Biyoloji Öğretmeni, Biyoloji Öğretmeni hakkında, Biyoloji Öğretmeni ile ilgili bilgi, Biyoloji Öğretmeni mesleği, Biyoloji Öğretmeni nasıl olunur, Biyoloji Öğretmeni olmak için, Biyoloji Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, Biyoloji Öğretmeni özellikleri, Biyoloji Öğretmeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim