Hakkında Bilgi

Büro Yönetimi Elemanı Hakkında Bilgi

Büro Yönetimi Elemanı Hakkında Bilgi
Büro Yönetimi Elemanı Görevleri
Büronun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere, Ofis yönetimi işlemlerini yürütür, gelen giden evrak ile dosyalama işlemlerini yürütür, Telefon görüşmelerinin yapılması, gelen yazı ve resimlerin yöneticiye ulaştırılması, randevuların ayarlanması, misafirlerin karşılanması işlerini yapar, Yönetici için gerekli dokümanları hazırlar, Toplantı organizasyonu yapar, seyahat organizasyonu yapar, Büroya ait araç-gereçlerin bakımı, onarımını yaptırır ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

Büro Yönetimi Elemanı Kullanılan Malzemeler
Bilgisayar, fax, telefon, fotokopi, hesap makinası, daktilo. Örgüt amacını ve hedeflerini kapsayan kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler. Çeşitli demirbaşlar (masa, sandalye, dolap vb) Kırtasiye malzemeleri (kağıt, kalem, büro malzemeleri)

Büro Yönetimi Elemanı Özellikleri
Büro yönetimi ve sekreterlik meslek elemanı olmak isteyenlerin; Sözel yeteneği güçlü (düzgün ve akıcı bir dille konuşabilen), Görsel ve işitsel belleği kuvvetli, kendine güvenen, güvenilir, İnsanları tanıyan ve etkileyebilen, sır saklayabilen, sorumluluk sahibi, güler yüzlü ve temsil yeteneğine sahip kimseler olmaları gerekir.

Büro Yönetimi Elemanı Okulu
Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı” olarak değişmesi nedeniyle, “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Büro Yönetimi Elemanı Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitim süresi 2 yıldır.

Büro Yönetimi Elemanı Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara önlisans diploması ile "Büro Yönetimi Sekreterlik Meslek Elemanı" unvanı verilir.

Büro Yönetimi Elemanı Çalışma Alanları
Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunu olanların iş alanı oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluş da, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde çalışabilmektedirler. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır.

Büro Yönetimi Elemanı Meslekte İlerleme
“Büro Yönetimi ve Sekreterlik” ön lisans programı mezunları, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Bilgi Yönetimi, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Çalıştıkları işyerinde yönetimin üst kademelerine çıkabilirler.

Büro Yönetimi Elemanı, Büro Yönetimi Elemanı hakkında, Büro Yönetimi Elemanı ile ilgili bilgi, Büro Yönetimi Elemanı mesleği, Büro Yönetimi Elemanı nasıl olunur, Büro Yönetimi Elemanı olmak için, Büro Yönetimi Elemanı olmak için hangi okulu okumalı, Büro Yönetimi Elemanı özellikleri, Büro Yönetimi Elemanı ne yapar, meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
Eitim ve gretim Eitim ve gretim