Hakkında Bilgi

Büro Yönetimi Öğretmeni Hakkında Bilgi

Büro Yönetimi Öğretmeni Hakkında Bilgi
Büro Yönetimi Öğretmeni Görevleri
Büro yönetimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Büro yönetimi öğretmeni bu program çerçevesinde, Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, İşyerlerindeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Büro Yönetimi Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu, Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, slayt, saydam, bilgisayar, daktilo, fotokopi makinesi, faks, bilgisayar yazılımları, CD vb.)

Büro Yönetimi Öğretmeni Özellikleri
Büro yönetimi öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Büro yönetimi öğretmeni olmak isteyenlerin; Sözel ifade yeteneği gelişmiş, ayrıntılara dikkat eden, Sınıfta iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, empati kurabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yenilikleri takip eden, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Büro Yönetimi Öğretmeni Okulu
Mesleğin eğitimi; Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Büro Yönetimi Öğretmenliği bölümünde verilmekte iken bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır.

Büro Yönetimi Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Büro Yönetimi Öğretmeni Diploma
Meslek eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Büro Yönetimi Öğretmenliği Lisans Diploması" ve unvanı verilir.

Büro Yönetimi Öğretmeni Çalışma Alanları
Günümüzde, teknolojinin getirdiği yeniliklerle büro işlemlerini daha kısa sürede ve daha etkin yapmak mümkündür. Ancak bunun için yeni teknolojinin getirdiği araç ve gereçleri rahat kullanabilen, yöneticinin işlerini kolaylaştırabilen, büro işlerini etkin şekilde yapabilen kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Büro Yönetimi Öğretmenliği programını tamamlayan ve mezun olan öğrenciler meslek liselerinde büro yönetimi ve sekreterlik grubu öğretmeni, olarak yüksekokullarda öğretim görevlisi, eğitmen olmalarının yanı sıra büro yöneticisi, sekreter, yönetici asistanı, yönetici sekreter vb. unvanlarla anılan nitelikli işgücünü oluşturmaktadır. Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Ticaret meslek liseleri ve anadolu meslek liselerinin ; Büro yönetimi sekreterlik, pazarlama, Sigortacılık alanı / dalının teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Adalet meslek lisesinin; Bilgi ve İletişim teknolojisi, İş Psikolojisi, Bilgisayarda yazı, Sağlık meslek lisesi tıbbı sekreterlik alanının Kütüphaneciliğe giriş, Daktilografi, Yazışma Teknikleri, Tıbbi sekreterlik Teknikleri, Bilgisayar, Sağlık hizmetlerinde yönetim, Sağlık hizmetlerinde iletişim. Araştırma yöntem ve teknikleri,, İşletme bilgisi ve kalite yönetimi, girişimcilik gibi dersleri almaktadırlar.

Büro Yönetimi Öğretmeni Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

Büro Yönetimi Öğretmeni Öğretmeni, Büro Yönetimi Öğretmeni hakkında, Büro Yönetimi Öğretmeni ile ilgili bilgi, Büro Yönetimi Öğretmeni mesleği, Büro Yönetimi Öğretmeni nasıl olunur, Büro Yönetimi Öğretmeni olmak için, Büro Yönetimi Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, Büro Yönetimi Öğretmeni özellikleri, Büro Yönetimi Öğretmeni ne yapar, meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri,
kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim