Hakkında Bilgi

Çalışma Ekonomisti Hakkında Bilgi

Çalışma Ekonomisti Hakkında Bilgi
Çalışma Ekonomisti Görevleri
Çalışma ekonomistlerinin görevleri çalıştıkları kuruma göre değişirse de başlıca görevleri şöyle özetlenebilir: Sosyal güvenlik sistemleri konusunda işçi ve işverenleri aydınlatır, çeşitli alanlarda iş bulma ve iş geliştirme olanakları hakkında ilgilileri
aydınlatır, Toplu sözleşme ve sendikacılık konusunda incelemeler yapar ve ilgilileri bilgilendirir, İş piyasasının durumu hakkında bilgi toplar.

Çalışma Ekonomisti Kullanılan Malzemeler
Büro malzemeleri, İstatistiki ve mali tablolar, Bilgisayar, Hesap makinesi.

Çalışma Ekonomisti Özellikleri
Çalışma ekonomisti olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel yeteneğe ve sözel akıl yürütme gücüne sahip, Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, başkalarını sözel olarak etkileyebilen, İnsan ilişkileri ile uğraşmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ekonomisti Okulu
Meslek eğitimi üniversitelerin "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri" bölümünde verilmektedir.

Çalışma Ekonomisti Okulu Kaç Yıllıktır
Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünde eğitim süresi 4 yıldır.

Çalışma Ekonomisti Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri lisans diploması “ve “ Çalışma Ekonomisti” unvanı verilir.

Çalışma Ekonomisti Çalışma Alanları
Bu meslekte çalışma alanları geniştir.Kamu kuruluşlarında; Devlet Planlama Teşkilatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yurtiçi ve yurtdışı ünitelerinde, Türkiye İş Kurumunda, SSK, Bağ-Kur, TC Emekli Sandığı gibi Sosyal Güvenlik Kurumlarında, Uzman ve Ateşe olarak, diğer bakanlıkların sosyal ilişkiler bölümlerinde, işçi ve işveren kuruluşlarında, özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinde yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler.Ayrıca kamu yönetimi, iktisat ve işletme mezunlarının çalışabilecekleri diğer dallarda da iş bulma olanaklarına sahiptirler.

Çalışma Ekonomisti Meslekte İlerleme
Meslek elemanları çalıştıkları kurumlarda yönetici kadrolara yükselebilirler. İlerleme kişisel yetenek ve yabancı dile bağlıdır.Lisans eğitimden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Çalışma Ekonomisti,, Çalışma Ekonomisti hakkında, Çalışma Ekonomisti ile ilgili bilgi, Çalışma Ekonomisti mesleği, Çalışma Ekonomisti nasıl olunur, Çalışma Ekonomisti olmak için, Çalışma Ekonomisti olmak için hangi okulu okumalı, Çalışma Ekonomisti özellikleri, Çalışma Ekonomisti ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim