Hakkında Bilgi

Cevher Hazırlama Mühendisi Hakkında Bilgi

Cevher Hazırlama Mühendisi Hakkında Bilgi
Cevher Hazırlama Mühendisi Görevleri
Her türlü cevher ve kömür hazırlama ve zenginleştirme işlemleri proses, tesis tasarımı yapar, her türlü cevher ve kömür hazırlama tesislerinin işletilmesini denetler, Altın, gümüş ve değerli metaller üretimine yönelik zenginleştirme tesislerinin tasarımı, işletilmesi ve denetimini yapar, Termik enerji santralleri ham madde hazırlama tesisleri tasarımı ve işletilmesini yapar, temiz katı yakıt üretim tesisleri tasarımı ve işletilmesini yapar, Demir - çelik, cam, seramik, çimento sanayi ham madde hazırlama tesisleri tasarımını yapar, Gübre, yem, deterjan, boya, sert plastik endüstrisi ham madde hazırlama tesisleri tasarımı ve işletilmesini yapar, İnşaat agrega tesisleri tasarımını yapar, Nükleer enerji ham maddelerinin zenginleştirilmesi ve teknolojisini araştırır, Atık değerlendirme, toprak ıslah teknolojileri ve tesis işletmeciliği gibi alanlardaki gelişmeleri izler.

Cevher Hazırlama Mühendisi Kullanılan Malzemeler
Manyetik, gravite, eleltrostatijk ayırıcılar, Flotasyon makinaları, Kırıcılar ve elekler, Kimyasal analizler için atomik absorbsiyon, UV Spektrometresi, XRF cihazı, Minerolojik analizler için mikroskop kullanılan araçlar. Mesleğe ait diğer araç ve gereçler

Cevher Hazırlama Mühendisi Özellikleri
Cevher Hazırlama Mühendisi olmak isteyenlerin; Matematik, fizik, kimya, doğal kaynaklar konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı, Doğayı ve doğal kaynakları seven, Yüksek yerlere tırmanabilen, Bir konuyu derinliğine araştırma isteği duyan, Açık havada, yer altında, güç pozisyonlarda çalışmaya dayanıklı, tertipli ve düzenli çalışan, ayrıntılara dikkat eden, iyi gözlem yapabilen, yaratıcı, esnek çalışma koşullarına uyumlu kimseler olmaları gerekir.

Cevher Hazırlama Mühendisi Okulu
Mesleğin eğitimi, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünde verilmektedir.

Cevher Hazırlama Mühendisi Okul Kaç Yıllıktır
Mühendislik Fakültesinde eğitim süresi 4 yıldır. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanmaktadır. İngilizce yeterlilik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar.

Cevher Hazırlama Mühendisi Diploma
Meslek eğitimini başarıyla tamamlayanlara “Cevher Hazırlama Mühendisliği” lisans diploması ve “Cevher Hazırlama Mühendisi” unvanı verilir.

Cevher Hazırlama Mühendisi Çalışma Alanları
Bu meslekte cevher ve katı malzeme hazırlama ile ilgili bütün sektörlerde iş bulmak mümkündür. Bu bağlamda metalurji, demir-çelik, cam, seramik, çimento, deterjan, gübre, yem, inşaat malzemeleri, boya endüstrisi ve enerji üretimi gibi değişik sektörler çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Bu bağlamda cevher hazırlama; zenginleştirme, hammaddeleri zararlı maddelerden arındırma ve boyutlandırma gibi işlemleri içeren konularda endüstrinin gereksinim duyduğu bir uzmanlık dalıdır. Bunların yanında, kömür harmanlama ve biriketleme tesisleri, kırma taş ve öğütme tesisleri cevher hazırlama mühendislerinin bazı ek uzmanlık alanlarıdır. Söz konusu sektörlerin bulunuş yerlerine göre meslekte iş bulma açısından arklılıkların olması söz konusudur.

Cevher Hazırlama Mühendisi Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Cevher Hazırlama Mühendisi, Cevher Hazırlama Mühendisi hakkında, Cevher Hazırlama Mühendisi ile ilgili bilgi, Cevher Hazırlama Mühendisi mesleği, Cevher Hazırlama Mühendisi nasıl olunur, Cevher Hazırlama Mühendisi olmak için, Cevher Hazırlama Mühendisi olmak için hangi okulu okumalı, Cevher Hazırlama Mühendisi özellikleri, Cevher Hazırlama Mühendisi ne yapar, meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim