Hakkında Bilgi

Çevre Sağlığı Teknisyeni Hakkında Bilgi

Çevre Sağlığı Teknisyeni Hakkında Bilgi
Çevre Sağlığı Teknisyeni Görevleri
İnsan sağlığına zarar veren çevre şartlarını saptar, Topluma açık ve sağlık koşulları kötü kuruluşları kontrol eder, Bu ortamların iyileştirilmesi için önerilerde bulunur, koşullarını düzeltmeyenlerin kapatılmasını önerir, sulardan örnek alarak tahlile gönderir, suları dezenfekte eder, Kaynak, memba ve kuyu sularının kirlenme odaklarını belirler ve iyileştirmek için girişimlerde bulunur, yeraltı ve yerüstü içme ve kullanma sularını saptar, Gıda maddelerinden örnek alır, muayenelerini yapar veya yaptırır, suyu dezenfekte eder, dezenfekte edilen sularda, serbest klor tespiti yapar veya yaptırır, her türlü su kaynaklarının debisinin (lt/sn) tayinini yapar, toprağın sızdırma derecesinin saptanması için "Toprak Sızdırma Testi" yapar, esnaf denetimleri yapar, bu konuda ya da çevre sağlığı konularında düzenlenecek formları işler ve kayıtları tutar, İstatistiksel veriler toplar, değerlendirme yapar, tablo ve grafik çizimleri yaptırır, basit olarak arıtım tesisleri, su tesisleri, arazi ve bina krokilerinin çizimini yapar, Yapı malzemelerinin basınç ve rutubete dayanıklılığını anlamak için "su ve basınç" deneyleri yapar, kemiriciler ile mücadele çalışmalarını yapar, Bulaşıcı hastalıkların ortadan kaldırılmasında etken olan çevresel faktörleri araştırır ve iyileştirici çalışmaları yapar, Hava kirliliği ölçümü yapar, Hava kirliliğini azaltıcı yakma metotlarını uygulatır, Endüstride zararlı atık maddelerin kontrolünü yapar, Hava meydanları, limanlar ve kara nakil araçları konaklama yerlerinin çevre sağlığı yönünden denetimini yapar, ilgililerle görüşmelerde bulunur ve bu gibi yerlerde alınacak sağlık tedbirlerini uygular.

Çevre Sağlığı Teknisyeni Kullanılan Malzemeler
Hava kirliliği ölçüm cihazları, gürültü ölçüm cihazları, Klor ölçüm cihazları, Örnek tüpleri, Sıcak sisleme araç sistemi, Soğuk sisleme araç sistemi, el ile sisleme araç sistemi, çeşitli ilaçlar, Büro malzemeleri.

Çevre Sağlığı Teknisyeni Özellikleri
Çevre Sağlığı Teknisyeni olmak isteyenlerin; Çevre sorunlarına duyarlı, Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı, Normal bir genel yetenek düzeyine sahip, dikkatli ve düzenli, Kimseler olmaları gerekir.

Çevre Sağlığı Teknisyeni Çalışma Alanları
Sağlık müdürlükleri, sağlık ocakları, sağlık grup başkanlıkları, hükümet tabiplikleri, belediyeler, hıfzısıhha müdürlükleri, halk sağlığı laboratuarları, gıda imal eden her türlü kurum ve kuruluşlar (Et-Balık Kurumu ve Kombinaları, süt ve süt mamulleri imal eden kurumlar), memba suyu ve şişeleme tesisleri ile hava meydanları ve liman sağlığı dairelerinde çevre sağlığı teknisyenleri çalışmaktadırlar.Mezuniyetten sonra "Çevre Sağlığı Teknisyeni" unvanı ile Sağlık Bakanlığı'nın yukarıda sayılan bazı yataklı ve yataksız tedavi kurumları ile koruyucu sağlık hizmeti veren kuruluşlara atamaları devletçe yapılır.

Çevre Sağlığı Teknisyeni Okulu
Mesleğin eğitimi sağlık meslek liselerinde Sağlık alanı Çevre sağlığı dalında verilmektedir.

Çevre Sağlığı Teknisyeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Çevre Sağlığı Teknisyeni Meslekte İlerleme
Mesleki eğitim bittikten sonra, "Çevre Sağlığı Teknisyeni" unvanı ile atamaları yapılır. Ancak, kuruluşlarına göre hizmet-içi eğitim programları ile mesleki bilgileri geliştirilebilir. Çalışılan kurum ve kuruluşlarda hizmet sürelerine ve gösterecekleri performansa göre bölüm şefi olma olanağı vardır. Sağlık meslek liselerinin “Çevre Sağlığı” ile “Çevre Sağlığı Teknisyenliği” bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde meslek yüksekokullarının Çevre, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma, Çevre Sağlığı, Çevre ve Temizlik Hizmetleri, Hidroterapi, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) programlarına sınavsız olarak yerleştirileceklerdir. Ayrıca sağlık meslek liselerinin bu bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına katılıp başarılı olmaları ve Hemşirelik (Sağlık Yüksekokulu), Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

Çevre Sağlığı Teknisyeni, Çevre Sağlığı Teknisyeni hakkında, Çevre Sağlığı Teknisyeni ile ilgili bilgi, Çevre Sağlığı Teknisyeni mesleği, Çevre Sağlığı Teknisyeni nasıl olunur, Çevre Sağlığı Teknisyeni olmak için, Çevre Sağlığı Teknisyeni olmak için hangi okulu okumalı, Çevre Sağlığı Teknisyeni özellikleri, Çevre Sağlığı Teknisyeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim