Hakkında Bilgi

Çocuk Gelişimi Öğretmeni Hakkında Bilgi

Çocuk Gelişimi Öğretmeni Hakkında Bilgi
Çocuk Gelişimi Öğretmeni Görevleri
Çocuk gelişimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Çocuk gelişimi öğretmeni, bu program çerçevesinde, Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması çin ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Çocuk Gelişimi Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları CD vb.), Okul öncesi eğitim kurumlarında kullanılan oyuncak ve eğitici araçlar.

Çocuk Gelişimi Öğretmeni Özellikleri
Çocuk gelişimi öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.Çocuk gelişimi öğretmeni olmak isteyenlerin; Gelişim psikolojisine ilgili ve bu alanda başarılı, Çocukları seven, onlarla beraber olmaktan sıkılmayan, Çocukların duygularını anlayabilen, Çocuklar üzerinde gerekli disiplini sağlayabilen, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir

Çocuk Gelişimi Öğretmeni Okulu
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı fakültelerin daha önceki yıllarda mezun veren “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği” bölümlerinde verilmekte iken bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır.Aşağıdaki meslek eğitime ait bilgiler bu bölüme öğrenci alındığı döneme aittir.

Çocuk Gelişimi Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Çocuk Gelişimi Öğretmeni Diploma
Mesleğin eğitimini başarı ile tamamlayanlara alanı belirten "Lisans Diploması" ve "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni'' unvanı verilir.

Çocuk Gelişimi Öğretmeni Çalışma Alanları
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu kız meslek ve kız meslek liselerinde ilköğretim okulları ile resmi ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, anasınıfı, çocuk kulübü gibi okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışabilirler.Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ;Okul Öncesi eğitimi, Özel eğitim okul ve sınıflarında okul öncesi eğitimi, çocuk gelişimi ve eğitimi alanına ait ortak alan teorik ve uygulamalı meslek dersleri yer almaktadır.Çocuk yayınlarının hazırlanmasında, oyuncak tasarımı gibi alanlarda uzman olarak çalışabilirler.Hızla gelişen bir alandır. Kadının çalışma hayatına atılması ve okul öncesi eğitimin öneminin giderek daha da anlaşılması kreş, anaokulu gibi kurumlara talebi arttırmaktadır. Bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Kendi işlerini kurabilirler.

Çocuk Gelişimi Öğretmeni Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

Çocuk Gelişimi Öğretmeni, Çocuk Gelişimi Öğretmeni hakkında, Çocuk Gelişimi Öğretmeni ile ilgili bilgi, Çocuk Gelişimi Öğretmeni mesleği, Çocuk Gelişimi Öğretmeni nasıl olunur, Çocuk Gelişimi Öğretmeni olmak için, Çocuk Gelişimi Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, Çocuk Gelişimi Öğretmeni özellikleri, Çocuk Gelişimi Öğretmeni ne yapar, meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim