Hakkında Bilgi

Çocuk Giyim Modelisti Hakkında Bilgi

Çocuk Giyim Modelisti Hakkında Bilgi
Çocuk Giyim Modelisti Görevleri
İş planı yapmak, Model analizi yapmak, farklı yöntemlerle elle veya bilgisayar ortamında kalıp hazırlamak, temel kalıp üzerine model uygulamak, şablon hazırlamak, Kalıp kontrolü yapmak, Kalıpları serilemek, Pastal çizimi yapmak, Dikim talimatı hazırlamak, Model dikimi yaptırmak, Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.

Çocuk Giyim Modelisti Kullanılan Malzemeler
Astar Kartelası, Bilgisayar destekli kalıp çıkartma, serileme ve pastal resmi hazırlama makinesi, (Bilgisayarlı kalıp hazırlama programı, plotter, digit) Cetvel çeşitleri, riga takımı, gemici gönyesi, mezüre çizim makine çeşitleri, çizim masası, uygun yükseklikteki sandalye dikiş makinesi, falçata, kalıp askısı, kumaş, kumaş kartelası, makas çeşitleri, (kesim makası, kağıt makası, çentik makası), Tela kartelası, tela çeşitleri, Manken, prova mankeni, tela çeşitleri, mezür, overlok makinesi, Ozalit ve ozalit makinesi, rulet, sökücü, Special makine çeşitleri, Şablon delme aleti, Biz, Tela kartelası, Ütü ve ütü masası, bant, yapıştırıcı, çizgi taşı, Çizim tabelası, İğne ve dikiş iplik çeşitleri, kalem ve kalemtıraş, Pastal, karbon, mulaj kağıdı, Kesim ve çizim kalıpları için karton, kalıp askısı, Kalıp ağırlıkları, kenar tutturma maşaları, kesim masası

Çocuk Giyim Modelisti Özellikleri
Çocuk Giyim Modelisti olmak isteyenlerin, Yeniliklere açık, Sayısal yeteneğe sahip, Görsel algısı yüksek, gördüğünü uygulayabilme yeteneğine ve analitik düşünme becerisine sahip, yaratıcı ve estetik görüşe sahip, modayla ilgili, Tasarım ve çizim yeteneği olan, İnsanlarla iletişim kurabilen, mesleğin icrası için, renkleri ayırt edebilme becerisi, sabırlı (Çocuk modelleri detaylı olduğu için mesleği yapacak olan kişilerin ayrıca sabırlı olması gerekmektedir). kimseler olması gerekmektedir.

Çocuk Giyim Modelisti Okulu
Mesleğin eğitimi, Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Giyim Üretim Teknolojisi Alanı “Çocuk Giyim Modelistliği” dalında, yeterli başvuru olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde, Halk eğitim merkezlerinde verilmektedir. Ayrıca, yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere, örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.

Çocuk Giyim Modelisti Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitimin Süresi; mesleki eğitim merkezlerinde Çocuk Giyim Modelisti mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır. Ustalık Belgesi için 2 yıl eğitim görmek zorunludur..

Çocuk Giyim Modelisti Diploma
Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları durumunda “Kalfalık Belgesi” ve “Kalfa” unvanı verilir. Mezun olunan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim programına ait diploma ve “Teknisyen” unvanını alırlar. Ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız “İşyeri Açma Belgesi” verilir. Mezunlar istedikleri takdirde “Ustalık Belgesi” de alabilirler.

Çocuk Giyim Modelisti Çalışma Alanları
Modelist olarak çalışabilirler. Özel sektöre ait iş yerlerinde model hazırlama, kalıp hazırlama ve üretim ve kalite kontrol birimlerinde çalışabilirler. Kendi işyerlerini de kurabilirler. İşyerlerine dışarıdan moda danışmanlığı yapabilir.

Çocuk Giyim Modelisti Meslekte İlerleme
Çalıştıkları iş yerlerine göre usta, ustabaşı, bölüm sorumlusu, bölüm şefi atölye şefi düzeyine kadar ilerleyebilirler. Mesleki Eğitim Merkezinin bu bölümünden mezun olanlar kalfa, usta, ustabaşı, formen ve şef gibi unvanlara yükselebilirler. Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitiminin 176 saati teorik 64 saati meslek dersi olmak üzere toplam 240 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerini alırlar. 2 yılsonunda ustalık sınavlarına katılabilirler. Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir iş yerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra "Usta Öğreticilik" belgesi alabilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız iş yeri açabilirler. Ayrıca, iş yerinde çırak çalıştırabilmesi için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

Çocuk Giyim Modelisti, Çocuk Giyim Modelisti hakkında, Çocuk Giyim Modelisti ile ilgili bilgi, Çocuk Giyim Modelisti mesleği, Çocuk Giyim Modelisti nasıl olunur, Çocuk Giyim Modelisti olmak için, Çocuk Giyim Modelisti olmak için hangi okulu okumalı, Çocuk Giyim Modelisti özellikleri, Çocuk Giyim Modelisti ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim