Hakkında Bilgi

Daktilograf Hakkında Bilgi

Daktilograf Hakkında Bilgi
Daktilograf Görevleri
Kullandığı yazı makinesinin bakımını yapar ve kullanıma hazır hale getirir, Yazılacak yazıya göre kâğıt ve malzemeyi seçer, kendisine verilen yazı ve yazılı dokümanları, yazım kuralları ve yazının içeriğine uygun olarak makine ile yazar, yanlış yazımları düzeltir, biten şeridi değiştirir, daktilo makinesinin basit onarım işlerini yapar.

Daktilograf Kullanılan Malzemeler
Daktilo makinesi, Şerit, silgi, daksil, çeşitli ölçü ve türde kâğıtlar.

Daktilograf Özellikleri
Daktilograf olmak isteyenlerin; Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarını bilen, dikkatli, ayrıntıyı algılayabilen, göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, aynı işi yapmaktan ve sürekli oturmaktan sıkılmayan kimseler olmaları gerekir.

Daktilograf Çalışma Alanları
Günümüzde birçok kurum ve kuruluş daktilograf kadrosunu, sekreter, bilgisayar operatörü gibi kadrolarla bütünleştirerek kullanma eğilimindedir. Bu yönüyle, daktilograflık, tek başına bir meslek olma özelliğini yitirmek üzeredir. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak daktilo kullanımının giderek, yerini bilgisayar kullanımına bırakması beklenmektedir.

Daktilograf Okulu
Halk eğitim merkezleri ve özel eğitim kuruluşlarınca açılan, daktilo kursları ile bu alanda eğitim verilmektedir.

Daktilograf Okulu Kaç Yıllıktır
Özel ve kamu kuruluşlarınca yürütülen kurslar yaklaşık 6 ay sürmektedir.

Daktilograf Meslekte İlerleme
Daktilograflık, yapısı gereği, dar sınırlar içerisinde yürütülen bir meslektir. Dolayısıyla, meslekte ilerleme olanağı sadece bilgisayara geçişle mümkün olabilmektedir.

Daktilograf,, Daktilograf hakkında, Daktilograf ile ilgili bilgi, Daktilograf mesleği, Daktilograf nasıl olunur, Daktilograf olmak için, Daktilograf olmak için hangi okulu okumalı, Daktilograf özellikleri, Daktilograf ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim