Hakkında Bilgi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hakkında Bilgi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Hakkında Bilgi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Görevleri
Din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, bu program çerçevesinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kullanılan Malzemeler
Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, ders kitapları, Okul araç ve gereçleri, Ders araç ve gereçleri.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Özellikleri
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmak isteyenlerin; Sözel ifade yeteneği gelişmiş, Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, Soyut konularla ve özellikle felsefe ile uğraşmaktan hoşlanan, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Okulu
Mesleğin eğitimi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde daha önceki yıllarda eğitim veren İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi, bir yılı Arapça hazırlık sınıfı olmak üzere beş yıldır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Lisans Diploması" ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni unvanı verilir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Alanları
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okullarda özel okullarda Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak çalışmaktadırlar.Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Din Kültürü ve Meslek Ahlakı derslerdir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi hakkında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile ilgili bilgi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi mesleği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi nasıl olunur, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olmak için, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olmak için hangi okulu okumalı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi özellikleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ne yapar, meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim