Hakkında Bilgi

Diyetisyen Hakkında Bilgi

Diyetisyen Hakkında Bilgi
Diyetisyen Görevleri
Besinlerin işlenmesi, hazırlanması, pişirilmesi, depolanması vb. sırasında oluşan değişikliklerin insan vücudundaki etkilerini inceler, Toplumda değişik yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşı yapan grupların enerji ve diğer besin öğeleri gereksinmelerini belirler, Toplumun yanlış beslenme alışkanlıklarını saptar. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin yol açtığı sağlık sorunlarına karşı önlemlerin alınmasını sağlar, Ülkenin temel beslenme plan ve politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında yardımcı olur, Besin analizlerini yapar, Diyet ürünleri geliştirir, çeşitli hastalık durumlarındaki birey ve gruplar için hastalık durumlarına uygun diyetleri planlar, Hastalıklardan koruyucu diyetleri planlar, Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda beslenme ilkelerine uygun hizmetin verilmesini sağlar. Besinlerin satın alınması, hazırlanıp pişirilmesi, saklanması ilkelerini belirler ve uygulanmasını sağlar, Kurum ve kuruluşların özelliklerine göre bireylerin günlük enerji ve besin öğelerini hesaplar, Bu hesaplara uygun günlük, haftalık, aylık menüler düzenler, Besinin ve besinlerin hazırlanmasında görev alan personelin hijyenik ve sanitasyon kurallarına uyarak çalışmasını sağlar, Toplumu ve bireyleri sağlıklı ve ekonomik beslenme yöntemleri konusunda eğitir, Eğitim materyallerini hazırlar.

Diyetisyen Kullanılan Malzemeler
İlgili dokümanlar, Tıbbi ölçüm ve kontrol cihazları.

Diyetisyen Özellikleri
Diyetisyen olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı, Başkaları ile işbirliği yapabilen, Başkalarına yardım etmekten hoşlanan, dikkatli, araştırmacı ve yeniliklere açık, Güler yüzlü, kendini ifade edebilen ve beden dilini iyi kullanan, Sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık ve yabancı dil bilmek meslekte başarıyı artıran bir özelliktir.

Diyetisyen Okulu
Mesleğin eğitimi aşağıdaki eğitim kurumlarının, Beslenme ve Diyetetik bölümlerinde verilmektedir.

Diyetisyen Okulu Kaç Yıllıktır
Beslenme-diyetetik programının öğrenim süresi 4 yıldır. Ayrıca yeterli düzeyde İngilizce bilmeyenler hazırlık sınıfı okurlar.

Diyetisyen Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması" ve "Diyetisyen" unvanı verilir.

Diyetisyen Çalışma Alanları
Mezunların çalışma alanları değişik alanlarda görülmektedir. Sağlık kuruluşlarında, yataklı tedavi kurumlarında klinik diyetisyen olabilirler. (Hastaların enfeksiyon rehabilitasyon, şişmanlık, şeker, kalp tedavilerinde özel diyetler hazırlarlar.), Toplu beslenme yapan kuruluşlarda, Beslenme eğitimcisi ve öğretmen olarak eğitim kurumlarında, Araştırma endüstri ve besin üretimi yapan kuruluşlarda, Halk sağlığı hizmetlerinde koruyucu ve eğitici diyetisyen, Özel beslenme ve spor merkezlerinde görev alabilirler.

Diyetisyen Meslekte İlerleme
Başarılı öğrenciler, diyetisyenliğin yanı sıra Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Toplu Beslenme Sistemleri, Biyokimya, Anatomi, Halk Sağlığı ve Metabolizma dallarında lisans üstü eğitime devam edebilirler. Doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilir.Hastanelerde birden fazla diyetisyen bulunması halinde baş hekimlikçe diyetisyenlerden birisi şef olarak görevlendirilebilir.

Diyetisyen, Diyetisyen Hakkında, Diyetisyen ile ilgili bilgi, Diyetisyen mesleği, Diyetisyen nasıl olunur, Diyetisyen olmak için, Diyetisyen olmak için hangi okulu okumalı, Diyetisyen özellikleri, Diyetisyen ne yapar, ,meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim