Hakkında Bilgi

Dizgici Hakkında Bilgi

Dizgici Hakkında Bilgi
Dizgici Görevleri
Müşteri veya teknik elemanlarla görüşerek form taslaklarının boyutunu belirler, sıcak dizgi makinesinde veya bilgisayarda, yazı karakterlerini isteğe göre belirleyerek formdaki bilgileri girer, satır ve sütun genişliğini oluşturur, Örneğe göre bilgilerin ve resim konulacak alanların sayfa düzenlemesini oluşturur, kapak çalışmalarında yer alan resimlerin renk düzenlemeleri üzerinde çalışır ve renkli sayfa çıktısı alarak müşteriyle görüşür, sıcak dizgi makinesinden çıkan yazıları çeşitli teknelere koyarak mürettipe gönderir, Bilgisayarda yapılan çalışmaları asetata çeker ve resim konulacak alanların siyahbeyaz fotoğraflarını çeker, Işıklı montaj masalarında montajcı ile işbirliği yapar, yazı dizgilerini resimle beraber komple sayfa üzerinde düzenler (Bundan negatif film yapılır), müşteri tarafından yapılan düzeltmeye göre gerekli düzeltme işlemini yapar, sayfa dizgisi yapmış ise araya giren değişimlerin veya sayfanın numaralandırılmasını (sıraya koyma) yapar, filmin renk ayırımları ve düzgün olmayan yerlerin düzeltilmesi için çalışmayı fotomekanik bölümüne gönderir. (Negatif çekilen filmlerden pozitif elde edilir.) Formun son şekli hakkında müşterinin görüş sahibi olabilmesi için resim ve yazı krokilerinin renksiz olarak yer aldığı bir çalışma yapar (Ozalit çalışması), Ozalit baskı çalışmasını müşterilere gönderir ve müşteriler tarafından yapılan düzeltme üzerindeki son rötuşlarını dizgiye ve şekle yansıtır, Matbaacılıkta dizgiye ait sembolleri tanır ve uygular, sıcak dizgi makinelerinin mekanik ve elektronik özelliklerini iyi tanır, onları dış etkenlere karşı korur, Çalışmaları alüminyum plakasının yapımı için kalıpçıya gönderir.

Dizgici Kullanılan Malzemeler
Bilgisayar, Masaüstü yayıncılık paket programları, Scanner aleti, Işıklı montaj masası, büro malzemeleri, Linotype (Satır halinde dizgi yapan sıcak dizgi makinesi), Monotype (Tek harf halinde dizgi yapan sıcak dizgi makinesi), harf karakterleri, Espaslar, yedek espaslar, Kumpas, Espas temizleme teknesi, Ahşap veya metal yazı tekneleri.

Dizgici Özellikleri
Şekil ilişkilerini görebilen, ayrıntı ve değişikliklere dikkat edebilen, göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilme gücüne ve estetik görüşe sahip, ileri derecede miyop (6 diyoptrinin üzerinde) olmayan, Kronik bronşit, akciğer hastalıkları, doğuştan veya sonradan kazanılan kalp hastalıklarından birisine sahip olmayan, başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen, yazım kurallarını iyi bilen veya uygulayan, vücut gücünün en az %70'ine sahip olan kimseler olmaları gerekir.

Dizgici Çalışma Alanları
Dizgiciler, matbaalarda, basım ve yayınevlerinde çalışırlar. Ayrıca kendi işyerlerini açabilirler. Bu meslek artık bilgisayarda masaüstü yayıncılık programları ile yapılmaktadır. Günümüzde matbaa grafikerliği ile dizgicilik iç içe girmiş durumdadır. Masa üstü yayıncılık paket programlarını ve gelişmiş diğer mesleki paket programlarını kullanabilen elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yönde kendini geliştiren elemanların iş bulma olanakları her zaman vardır.

Dizgici Okulu
Mesleğin eğitimi, yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Matbaa Teknolojisi” alanı “Baskı Öncesi” dalında verilmektedir. Ayrıca, meslek liselerinin “Matbaa” alanı “Baskı Öncesi” dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

Dizgici Okulu Kaç Yıllıktır
Dizgici mesleğinin eğitim süresi mesleki eğitim merkezlerinde ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır. Meslek liselerinde ise eğitim süresi 4 yıldır.

Dizgici Meslekte İlerleme
Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 1 yılsonunda ustalık sınavlarına katılabilirler. Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra "Usta Öğreticilik" belgesi alabilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

Dizgici, Dizgici hakkında, Dizgici ile ilgili bilgi, Dizgici mesleği, Dizgici nasıl olunur, Dizgici olmak için, Dizgici olmak için hangi okulu okumalı, Dizgici özellikleri, Dizgici ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim