Hakkında Bilgi

Doğramacı Hakkında Bilgi

Doğramacı Hakkında Bilgi
Doğramacı Görevleri
Binaların kapı ve pencere çerçevesi kaplamaları ile lambriler gibi iç ve dış sabit eşyaların hazırlama ve kurma işlerini yapar, İnşa ve tamir halinde bulunan gemilerde güverte salonları, kaptan köprüleri, dümen dolapları, tavan pencereleri, korkuluklar, dolaplar ve ranzalar gibi ahşap kısımları inşa eder, kurar ve monte eder, Uçağın ahşap kısımlarını inşa, monte ve tamir eder, Tiyatro temsilleri ve sinema prodüksiyonları için gerekli ahşap sahne, teçhizat ve eşyayı imal eder, kurar ve tamir eder, ayrıca, maden ocaklarının, yeraltı ve yer üstü iskelelerini, ağaç köprü ve rıhtımların doğrama işlerini yapar, yüzeylere tahta kaplama ve lambri yapar.

Doğramacı Kullanılan Malzemeler
İşe uygun kereste, doğramacılıkta kullanılan yarı mamul ve hazır malzemeler, doğrama tezgâhı, testere makineleri, planya, kalınlık makinesi, delik makinesi, ağaç torna makinesi, şerit bileme makinesi, planya bıçağı bileme makinesi, şerit kaynak makinesi gibi tezgâh ve makineler, çeşitli rendeler, kalem, çizecek, çeşitli gönyeler, kerpeten, tornavida, eğe ve törpüler, çekiçler, metre, biz, takım dolabı, matkap; matkap kolu ve uçları, tokmak, keser, çivi gibi alet ve malzemeleri kullanır.

Doğramacı Özellikleri
Normal düzeyde genel yeteneğe, göz ve eli eşgüdümle kullanabilme ve şekilleri algılama yeteneğine, dört işlemle çabuk hesaplama becerisine, ayakta durabilecek, ağır eşya kullanabilecek güce, düzenli, tertipli çalışma, bir işi belli bir sıra ile yapabilme alışkanlığına sahip kimseler olmaları gerekir.

Doğramacı Çalışma Alanları
Meslek elemanları mobilya ve dekorasyon ile ağaç mamuller işleme fabrikalarında da çalışabilirler. Meslekte, genelde iş bulma olanağı yüksektir. İnşaat doğramacılığı alanında alüminyum ve plastik doğramacılığın artış göstermesi, iş kapasitesinin biraz azalmasına sebep olmakla birlikte, yine de, ahşap doğramacılığı alanında iş bulma olanakları bulunmaktadır. Özellikle, ahşap dekorasyon alanında uzmanlaşarak çalışan kişilerin ücretleri daha yüksek olabilmektedir. İş bulma olanakları bakımından, bu alanda gelişmeler görülmektedir. Girişimcilik özelliği olan kişiler, kendi işyerlerini kurarak, kendi adlarına da çalışma olanağı bulabilirler.

Doğramacı Okulu
Mesleğin eğitimi, yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Ağaç İşleri” alanı “Doğramacılık” dalında verilmektedir. Ayrıca, meslek liselerinin “Ahşap Teknolojisi” alanı “Ahşap Doğrama” dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

Doğramacı Okulu Kaç Yıllıktır
Doğramacılık mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır. Meslek liselerinde eğitimin süresi ise 4 yıldır.

Doğramacı Meslekte İlerleme
Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yılsonunda ustalık sınavlarına katılabilirler. Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra "Usta Öğreticilik" belgesi alabilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik Açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

Doğramacı, Doğramacı hakkında, Doğramacı ile ilgili bilgi, Doğramacı mesleği, Doğramacı nasıl olunur, Doğramacı olmak için, Doğramacı olmak için hangi okulu okumalı, Doğramacı özellikleri, Doğramacı ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim