Hakkında Bilgi

Döküm Öğretmeni Hakkında Bilgi

Döküm Öğretmeni Hakkında Bilgi
Döküm Öğretmeni Görevleri
Döküm meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Döküm öğretmeni, bu program çerçevesinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Döküm Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu, Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.), Çeşitli makine parçaları modelleri, kurutma fırını, ergitme ocakları, sıcaklık ölçüm cihazları, seyyar lamba, su üfleyicisi, pota, döküm kumu, kalıp kumu, basınçlı döküm makineleri vb. alet ve malzemeleri kullanır.

Döküm Öğretmeni Özellikleri
Döküm öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Döküm öğretmeni olmak isteyenlerin; El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen, Bedence sağlam ve güçlü, uzun süre ayakta çalışabilecek yapıda, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Döküm Öğretmeni Okulu
Mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı Teknik Eğitim Fakültesi- Döküm Öğretmenliği bölümlerinde verilmekte iken bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır.

Döküm Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Döküm Öğretmeni Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Döküm öğretmenliği Lisans Diploması" ve ''Teknik Öğretmen" unvanı verilir.

Döküm Öğretmeni Çalışma Alanları
Bu bölümü bitirenler;Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında döküm, izabe, metalurji, heykel bölümlerinin dökümle ilgili derslerini verirler..Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri , Malzeme bilgisi, İzabe Metalurji, heykel ve kuyumculuk gibi alanların döküm alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri diğer alanların döküm alanı ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleridir. Özel sektörde eğitici, yönetici veya teknik eleman olarak görev alabilirler. Kendi işyerlerini açabilirler. Bu alanda yetişen elemanlara duyulan gereksinim giderek artmaktadır. Bu nedenle mezunların iş bulmada sıkıntı çekmeyecekleri söylenebilir.

Döküm Öğretmeni Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.Mesleki ve teknik öğretim okullarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak göreve başlarlar.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler. Ayrıca, teknik eğitim fakültesini bitirdikten sonra mühendislik fakültesine devam edebilmek için sınava girip başarılı olmaları halinde, ilgili fakültede bir yıl daha okumak kaydıyla alanında mühendislik diploması da alabilirler.

Döküm Öğretmeni, Döküm Öğretmeni hakkında, Döküm Öğretmeni ile ilgili bilgi, Döküm Öğretmeni mesleği, Döküm Öğretmeni nasıl olunur, Döküm Öğretmeni olmak için, Döküm Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, Döküm Öğretmeni özellikleri, Döküm Öğretmeni ne yapar, meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim