Hakkında Bilgi

Dökümcü Hakkında Bilgi

Dökümcü Hakkında Bilgi
Dökümcü Görevleri
Ocaktan alınan ergimiş madeni, potalar vasıtasıyla döküm mahalline taşır, potalar üzerindeki cürufu alır, derecelerdeki tutucu yollukları tutuşturur, madeni belli bir yükseklikten belli bir kalınlıkta ve seri olarak kalıba döker, Konvektörden çıkan artık maddeleri temizler.

Dökümcü Kullanılan Malzemeler
Konvektör, Pota ve tandişler, kireç, ferro alyaylar, hurda, sıvı pik, döküm kalıpları, gezer pota kumanda tablası, vinç sapanı, ergimiş metal malzemeler, gözlük.

Dökümcü Özellikleri
Dökümcü olmak isteyenlerin, bedenen güçlü, dayanıklı, ayakları ve kolları sağlam, ellerini ustalıkla kullanabilen, göz-el eşgüdümü ve tepki hızı yüksek, alet, makine ve metallerle çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir.

Dökümcü Çalışma Alanları
Meslek ile ilgili hem kamu hem de özel sektörde iş bulma olanağı olup, erkeklere özgü bir meslektir. Meslekle ilgili maden cevherinin çıkarıldığı yerlere yakın ve belirli bölgelerde toplanmış durumdadır. Oldukça ağır iş koşulları olması sebebiyle meslek elemanları zor yetişmektedir. Meslek elemanlarının başlıca çalışma alanları: Demir Çelik Sanayii, Haddehaneler, dökümhanelerdir.

Dökümcü Okulu
Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Döküm Teknolojisi” alanı “Dökümcülük” dalında verilmektedir. Ayrıca, meslek liselerinin “Metalurji” alanı “Döküm” dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

Dökümcü Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğinin eğitim süresi; mesleki eğitim merkezlerinde ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra 1,5 yıldır. Meslek liselerinde ise eğitimin süresi 4 yıldır.

Dökümcü Meslekte İlerleme
Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 3 yılsonunda ustalık sınavlarına katılabilirler. Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra "Usta Öğreticilik" belgesi alabilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca", işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesinin alınması zorunludur. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

Dökümcü, Dökümcü hakkında, Dökümcü ile ilgili bilgi, Dökümcü mesleği, Dökümcü nasıl olunur, Dökümcü olmak için, Dökümcü olmak için hangi okulu okumalı, Dökümcü özellikleri, Dökümcü ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim