Hakkında Bilgi

Ebe Hakkında Bilgi

Ebe Hakkında Bilgi
Ebe Görevleri
Sağlık kuruluşlarında veya evlerde kadınların hamilelik süresince sağlık kontrollerini yapar, gerekli tavsiyelerde bulunur, Hekim olmayan yerlerde doğum yaptırır, hastanelerde hekime doğum sırasında
yardımcı olur, Yeni doğum yapan annenin bakımını yapar, Normal dışı acil doğum vakalarının hastanelere gönderilmesine çalışır, Bazı kadın hastalıklarının tedavisinde hekimle işbirliği içinde tedaviyi uygular, Özel bakım gerektiren, prematüre, postmatüre, düşük doğum ağırlıklı veya hasta bebekler dahil olmak üzere; yeni doğan bebek gözlemini ve bakımını yapar, Aile planlaması, ana-çocuk sağlığı konularında kadınları eğitir, Sağlık kuruluşlarında altı yaşına kadar çocukların aşılarını yapar.

Ebe Kullanılan Malzemeler
Gebelik izlem çizelgeleri, Tansiyon aleti, Dinleme aleti, Çocuk kalp sesi dinleme aleti, Derece, Lavman cihazı (doğumdan önce bağırsakları boşaltmak için), Enjektör ve iğneler, Pamuk, Eldiven, Bebek küveti, Steril gazlı bez, Maske, Makas, İpek iplik, Muşamba ve önlük, Havlu, Sabun, El fırçası, Tülbent, Tentürdiyot, El kantarı Eğitim araç ve gereçleri kullanır.

Ebe Özellikleri
Ebe olmak isteyenlerin, Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, İnsanlara yardım etmekten hoşlanan, Sorumluluk duygusu yüksek, Çabuk ve doğru karar verebilen, Temiz, dikkatli, titiz, Tedbirli, tertipli, Şefkatli, sevecen, Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.Ebelik mesleği yalnızca bayanlara açık bir meslektir.

Ebe Okulu
Mesleğin eğitimi Üniversitelerin Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Yüksekokulunun ve Sağlık Meslek Liselerinin "Ebelik" bölümünde Verilmektedir.

Ebe Kaç yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi Sağlık Meslek Liselerinde ilköğretimden sonra 4 yıl, Sağlık yüksekokullarında ise liseden sonra 4 yıldır.

Ebe Diploma
Sağlık Meslek Liselerindeki eğitimlerini başarı ile tamamlayanlara, Sağlık Meslek lisesi diploması, Yüksek öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara “Ebelik” lisans diploması ve “Ebe ” unvanı verilir.

Ebe Çalışma Alanları
Ebeler Sağlık Bakanlığına, Sosyal Sigortalar Kurumu ve niversitelere bağlı ve özel hastanelerde, doğumevlerinde, çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, doğum klinikleri ve dispanserlerde iş bulabilirler. Çalışma koşulları genelde ağır olmasına karşın, ülkenin her yerinde çalışma olanağının da olması bakımından işsizlik sorunu çok azdır. İşsizlik kişilerin çalışma yer ve ortamını beğenmemesinden kaynaklanmaktadır.Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirme çalışmalarının yaygınlaşması ile bu alanda da iş alanları oldukça genişlemiştir.

Ebe Meslekte İlerleme
Sağlık meslek liselerinden mezun ebeler üniversite sınavlarına girerek yüksek öğrenim yapabilirler. Yüksek öğrenim yapan ebeler ise isterlerse lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

Ebe, Ebe hakkında, Ebe ile ilgili bilgi, Ebe mesleği, Ebe nasıl olunur, Ebe olmak için, Ebe olmak için hangi okulu okumalı, Ebe özellikleri, Ebe ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri

farmasi katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim