Hakkında Bilgi

Eczacı Hakkında Bilgi

Eczacı Hakkında Bilgi
Eczacı Görevleri
Reçetede yer alan hazır ilaçları müşteriye sunar, ilaçların kullanımı hakkında müşteriye bilgi verir, Reçetesiz satılan ilaçlar konusunda müşteriyi bilgilendirir, İlaç ve tıbbi ürünler hakkında gereken bilgileri verebilmek için bilimsel verileri değerlendirir, İlaçlar ve ilaçların üretiminde kullanılan maddeleri bilir, Kendisi tarafından hazırlanması gerekli olan ilaçları, formüllerine uygun olarak hazırlar veya hazırlanmasını denetler, İlaçları laboratuarlarda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik yönden kontrol eder, Tıbbi veya diğer amaçlar için kullanılan toksin ve zehirli maddeleri hazırlar ve kurallarına göre dağıtımını yapar, bozulmaya karşı önlem alır, Özel zehirli maddeleri içeren reçetelerin kayıtlarını tutar; veteriner ilaçları, tarım ilaçları, tuvalet ve kozmetik ürünlerin kullanılmaları konusunda önerilerde bulunur, İlaçların araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde birinci derecede görev alır; ilaçların ve kozmetiklerin endüstriyel üretimini ve kalite kontrolünü planlar ve gerçekleştirir, Eczane, ecza deposu gibi, ilaçların dağıtım ve satış zincirinde çalışan eczacılar ilaçlarla ilgili giriş belgesi, fatura, reçete gibi tüm kayıtları tutar. Özel zehirli maddeleri psikotrap ve uyuşturucu maddeleri içeren ilaçlarla ilgili tüm kayıtları tutar, Eczacılık uygulamaları ile ilgili yeterli hukuki ve diğer gerekli bilgiye sahiptir.

Eczacı Kullanılan Malzemeler
İlaç yapımında kullanılan araç ve gereçler, İlaç kontrolünde kullanılan araçlar, çeşitli doğal ve kimyasal maddeler.

Eczacı Özellikleri
Eczacı olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, Kimya ve biyoloji konularına meraklı ve bu alanda başarılı, sorumluluk duygusu yüksek, dikkatli, tertipli ve düzenli, İlaç ve kimyasal maddelere karşı alerjisi olmayan kimseler olmaları gerekir.

Eczacı Okulu
Eczacılık mesleğinin eğitimi, adı verilen üniversitelerin Eczacılık Fakültelerinde verilmektedir.

Eczacı Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır. Eczacılık fakültelerinde dersler teorik ve pratik olarak yürütülmektedir. Öğrenciler uygulama derslerini fakülte laboratuarlarında sürdürmekte ve eğitim süresi boyunca kamuya açık bir eczanede veya hastanede bir eczacının denetiminde asgari 6 ay olan zorunlu stajı tamamlaması gerekmektedir.

Eczacı Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Eczacılık” lisans diploması ve “Eczacı” unvanı verilir.

Eczacı Çalışma Alanları
Özel ve kamu hastane ve laboratuarlarında,İlaç endüstrisine yönelik fabrika ve depolarda, kendilerine ait veya hastanelerde bulunan eczanelerde çalışırlar. Son yıllarda bitkisel asıllı ilaçlara olan talebin artması nedeniyle eczacılara yeni iş alanları doğmuştur. Ayrıca kozmetik maddelerin üretim ve araştırma-geliştirme aşamalarında da görev yapan meslek elemanları vardır. Ülkemizde kamu sektöründe eczacılara olan gereksinim oldukça azalmıştır. Eczacılar özel sektörde üretim ve pazarlama alanlarında çalışabilirler. Ayrıca son yıllarda ilaç tanıtıcısı olarak çalışanlar da bir hayli fazladır. Eczacılar Odasından alınan bilgiye göre mezun olan öğrencilerin % 80'i kendi eczanelerini açmaktadır. Ancak eczane açmak oldukça büyük sermaye gerektirmektedir. Son yıllarda eczane sayısının artması, özellikle büyük şehirlerde kazançların düşük olmasından dolayı, her yıl bir kısım eczane kapanmaktadır. İşletmecilik konusunda kendisini yetiştiren ve yabancı dil bilen mezunların iş bulma olanakları artmaktadır.

Eczacı Meslekte İlerleme
Çeşitli kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde yönetici kademelerine yükselebilirler.Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.Kendi işletmesini kuranların (eczane, ecza deposu,ilaç fabrikası) işletmelerini ve faaliyet alanlarını büyüterek eczacılık alanında işletmeci olarak ilerlemeleri mümkündür.

Eczacı, Eczacı hakkında, Eczacı ile ilgili bilgi, Eczacı mesleği, Eczacı olmak için, Eczacı olmak için hangi okulu okumalı, Eczacı özellikleri, Eczacı ne yapar, Eczacı nasıl olunur, meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim