Hakkında Bilgi

Ekonometrist Hakkında Bilgi

Ekonometrist Hakkında Bilgi
Ekonometrist Görevleri
Ekonometristler, hammadde kaynaklarının ve insan gücünün, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamada en etkin biçimde kullanılması, üretilen mal ve hizmetlerin uygun koşullarda bölüşülmesi ve bu kaynakların verimli kullanılması konularını içeren ekonomi alanında araştırma yaparlar. Çalıştıkları kamu ve özel kesim kuruluşlarının araştırma bölümlerinde makro ve mikro iktisat, uluslararası iktisat ve yöneylem alanlarında uygulamaya yönelik araştırmaları yürütürler, Ekonomi kanunlarının, ekonomik sorunların niceliksel olarak incelenmesi ve sonuçta uygun ekonomik kararların alınması konularında eğitim ve araştırma yaparlar, ekonomik olayları matematiksel olarak ölçerler, İşletmelerde ve kuruluşlarda verimi artırıcı yönde planlar yapar, çalışmaları yönetirler, denetlerler.

Ekonometrist Kullanılan Malzemeler
Bilgisayar, hesap makinesi, çeşitli iletişim araçları, Büro malzemeleri.

Ekonometrist Özellikleri
Ekonometrist olmak isteyenlerin; Sayısal düşünme yeteneği yüksek, sayılarla uğraşmaktan sıkılmayan, Sosyal olaylara ilgili, bir konuyu ayrıntılarına inerek, nedenlerini bulmaya yönelik çalışmalardan hoşlanan, değişik görüşlere ve yeniliklere açık, bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme, uzak görüşlü olma gibi özelliklere sahip kimseler olmaları gerekir.

Ekonometrist Okulu
Mesleğin eğitimi, üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin "Ekonometri” bölümlerinde verilmektedir.

Ekonometrist Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Ekonometrist Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Ekonometri” lisans diploması ve “Ekonometrist” unvanı verilir.

Ekonometrist Çalışma Alanları
Ekonometri bölümünü bitirenler; Kamu kurum ve kuruluşlarında, Bankacılık sektöründe, Araştırma şirketlerinde, İşletmelerin araştırma, planlama bölümlerinde, Borsa (Menkul Kıymetler) sektöründe çalışmaktadırlar. Bu alanda kendini iyi yetiştirenlerin iş bulma sorunları yoktur. Bilgisayar, matematik, iktisat ve istatistiği iyi bilmeleri bu alanda kendilerine avantaj sağlamaktadır.

Ekonometrist Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.Çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda genel müdürlük, denetmenlik, kontrolörlük, müfettişlik ve uzmanlığa yükselme olanakları vardır.Mesleğin çalışma alanları göz önüne alındığında, bu kadar geniş ve kapsamlı bir çalışma alanında, her tür görev ve sorumlulukları alabilecekleri söylenebilir. Tabii ki bu gelişim kişinin bilgi ve yeteneğine göre değişmektedir.

Ekonometrist, Ekonometrist hakkında, Ekonometrist ile ilgili bilgi, Ekonometrist mesleği, Ekonometrist nasıl olunur, Ekonometrist olmak için, Ekonometrist olmak için hangi okulu okumalı, Ekonometrist özellikleri, Ekonometrist ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim