Hakkında Bilgi

Ekonomist Hakkında Bilgi

Ekonomist Hakkında Bilgi
Ekonomist Görevleri
Ekonomistlerin görevleri çalıştıkları kuruma göre değişse de genellikle hammadde ve insan gücü kaynaklarının en kârlı biçimde ürüne dönüştürülmesi, üretilen mal ve ürünlerin tüketiciye ulaştırılması konusunda planlama yaparlar. Mal veya hizmetin maliyetini ve satıştan alınacak karı hesaplayarak fiyatını belirler, iç piyasasındaki değişmeler ile toplumun çeşitli alanlardaki işgücü ihtiyacını belirler, Para değerinin düşmesi, enflasyon gibi olayların dışalım ve dışsatıma etkilerini inceler, Piyasa araştırmaları için veri toplama yöntemlerini geliştirir, Enflasyon, kar oranları, istihdam ve enerji maliyeti konularında incelemeler yapar.

Ekonomist Kullanılan Malzemeler
Çeşitli konularda yazılmış kitap, dergi, istatistiki bilgileri içeren kaynak yayınlar, Çeşitli büro malzemeleri, Muhasebe defteri ve gerekli dokümanlar, Faaliyet alanına giren konularda kullanılan çeşitli evrak ve belgeler.

Ekonomist Özellikler
Ekonomist olmak isteyenlerin; Sayısal düşünme yeteneğine sahip, Sosyoloji, ekonomi, hukuk, istatistik konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı, Araştırma ve incelemeye meraklı, İletişim ve işbirliğine açık kimseler olmaları gerekir. Ayrıca, yaratıcılık bu alanda başarıyı artıran bir özelliktir.

Ekonomist Okulu
Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ve İktisat Fakültelerinin "İktisat”veya “Ekonomi" bölümlerinde verilmektedir.

Ekonomist Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Ekonomist Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İktisat”, “Ekonomi” lisans diploması ve “Ekonomist” ünvanı verilir.

Ekonomist Çalışma Alanları
Kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda, hammadde ve insangücü kaynaklarının kullanımına ilişkin bölümlerde, üretim, planlama, ticaret bölümlerinde, bankalarda, sigorta şirketlerinde, borsa ve aracı kurumlarda, eğitim ve araştırma kurumlarında, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kuruluşlarda "Uzman" olarak, özel ve kamu kuruluşlarında yönetici, danışman olarak çalışırlar.Çalışma alanları çok geniştir. Özellikle, yabancı dil ve bilgisayar kullanmasını bilen elemanların, iş bulma olanakları çok daha iyidir.Gelecekte Meslek Görülebilecek Değişiklikler İş alanı bakımından, oldukça geniş bir alanda hizmette bulunduklarından bankacılık, sigortacılık, muhasebecilik, borsa, pazarlamacılık, ithalat, ihracat ve parasal konular, ekonomik sorunlar ve çözüm yolları gibi konulardaki gelişmelerin izlenmesi önemlidir.

Ekonomist Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.Çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda genel müdürlük, denetmenlik, kontrolörlük, müfettişlik ve uzmanlığa yükselme olanakları vardır.Mesleğin çalışma alanları göz önüne alındığında, bu kadar geniş ve kapsamlı bir çalışma alanında, her tür görev ve sorumlulukları alabilecekleri söylenebilir. Tabii ki bu gelişim kişinin bilgi ve yeteneğine göre değişmektedir.

Ekonomist,Ekonomist Hakkında,Ekonomist ile ilgili,Ekonomist mesleği,Ekonomist nasıl olunur,Ekonomist olmak için,Ekonomist olmak için hangi okulu okumalı,Ekonomist özellikleri,Ekonomist ne yapar ,Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim