Hakkında Bilgi

El Sanatları Öğretmeni Hakkında Bilgi

El Sanatları Öğretmeni Hakkında Bilgi
El Sanatları Öğretmeni Görevleri
El sanatları/dekoratif sanatlar ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. El Sanatları / Dekoratif Sanatlar Öğretmeni, bu program çerçevesinde, Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Çevresinde alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Alanı ile ilgili yöresel araştırmalar yapar ve bunu öğrencilere aktarır. Teknolojik gelişmeleri izler ve programlara yansıtır. Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilere alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

El Sanatları Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim- öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri, yoklama fişi, öğrenci iş takip formu, ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, dekoratif sanatları ile ilgili çeşitli araç ve gereçler, el tezgahı, dikiş makinası, deri trikotaj makinası cendere ve cendere kalıpları, el ütüleri vb.

El Sanatları Öğretmeni Özellikleri
El sanatları/dekoratif sanatlar öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. El sanatları/dekoratif sanatlar öğretmeni olmak isteyenlerin; Şekil algısı,çizim yeteneği yüksek, Estetik görüş sahibi, yaratıcı, Göz- el koordinasyonuna, el ve parmak becerisine sahip, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci kimseler olmaları gerekir.

El Sanatları Öğretmeni Okulu
Mesleğin eğitimi; çeşitli üniversitelere bağlı mesleki eğitim fakültelerinin '' Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği'', ”Çiçek Örgü Dokuma Öğretmenliği”, “Dekoratif Ürünler Öğretmenliği” ve “Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği” bölümlerinde verilmekte iken bu bölümlere artık öğrenci alınmamaktadır. Aşağıdaki meslek eğitimine ilişkin bilgiler bu bölümlere öğrenci alındığı döneme aittir.

El Sanatları Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

El Sanatları Öğretmeni Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Dekoratif Sanatlar Öğretmeni "veya “Çiçek Örgü Dokuma Öğretmeni “ lisans diploması ve unvanı verilir.

El Sanatları Öğretmeni Çalışma Alanları
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel kız meslek liseleri, kız teknik liseleri ve yaygın eğitim kurumlarında (halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları vb.) sınıf ve atölye ortamında görev yaparlar. Trikotaj, Kuyumculuk Teknolojisi alanı ile ilgili dersler (Atölye) El Sanatları, Deri Aksesuarları, Yapma Bebek, Dokuma dallarının ortak alan, teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Meşguliyet terapisi ve kutlama organizasyonu, alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri, El Sanatları Teknolojisi Alanının; El Dokuma, Halı Desinatörlüğü, Dekoratif El Sanatları, Dekoratif Ev Tekstili, Dallarının alan ortak ve dal dersleri, Sanat ve Tasarım Alanının; Dekoratif Sanatlar, Seramik ve Cam Teknolojisi Alanının; Çinicilik, Alçı Model Kalıp, Tornada Form Şekillendirme, Sır Üstü Dekorlama, Serbest Seramik Şekillendirme, Cam Şekillendirme, Tezyinat, İndirme, Vitray,Dallarının alan ortak ve dal dersleri, Çini Dekorlama, Model ve Kalıp Hazırlama, Seramik Dekorlama, Seramik Şekillendirme, Cam Ürün İşlemeciliği derslerini vermektedirler. Çeşitli resmi ve özel Kurum ve kuruluşlarda eğitimci, uzman, yönetici ve alanı ile ilgili sanat danışmanı, olarak çalışabilirler. Ayrıca kendi işyerlerini açabilirler.

El Sanatları Öğretmeni Meslekte İlerleme
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir. (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler. Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler. Kendi işyerini kuranlar bu sektörde işyerlerini büyütebilirler.

El Sanatları Öğretmeni, El Sanatları Öğretmeni hakkında, El Sanatları Öğretmeni ile ilgili bilgi, El Sanatları Öğretmeni mesleği, El Sanatları Öğretmeni nasl olunur, El Sanatları Öğretmeni olmak için, El Sanatları Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, El Sanatları Öğretmeni özellikleri, El Sanatları Öğretmeni ne yapar, meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
Farmasi eylül kataloğu 2018 incele
Eitim ve gretim Eitim ve gretim