Hakkında Bilgi

Elektrik Öğretmeni Hakkında Bilgi

Elektrik Öğretmeni Hakkında Bilgi
Elektrik Öğretmeni Görevleri
Elektrik meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Elektrik öğretmeni, bu program çerçevesinde, Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Elektrik Öğretmeni Kullnılan Malzemeler
Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu, ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, T.V., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.), Elektrik bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, makineler ve eğitim setleri.

Elektrik Öğretmeni Özellikleri
Elektrik bölümü atölye ve meslek dersi öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Elektrik bölümü atölye ve meslek dersi öğretmeni olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı, El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen, Doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Elektrik Öğretmeni Okulu
Mesleğin eğitimi Üniversitelerin Teknik Eğitim Fakültelerinin “Elektrik Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.

Elektrik Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Elektrik Öğretmeni Diploma
Eğitimini tamamlayanlara alanı belirten ''Lisans Diploması” ve “Teknik Öğretmen” unvanı verilir.

Elektrik Öğretmeni Çalışma Alanları
Teknik Eğitim Fakültelerinin "Elektrik Öğretmenliği" bölümlerini bitirenler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okulları ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim kurumlarının elektrik bölümlerinde, atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Elektrik, Elektrik tesisatcılığı, Bobinajcılık, Bakım ve onarım elektrikciliği, Asansörcülük Bakım ve tamirciliği, Elektromekanik taşıyıcılar, Elektrikcilik, Oto elektrik, Soğutma Havalandırma, Elektrikli ev aletleri Onarım meslek alanları ile ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri , diğer alanların elektrik alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri Elektrik bilgisi bütün alanların, teknik ve meslek resmi, soğutma ve iklimlendirme, mekatronik, elektroteknik, Endüstriyel otomasyon teknolojileri, Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri. Meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak da görev alabilirler. Ayrıca kendi işini kurarak işveren olarak çalışma şansına sahiptirler. Ülkemizin mesleki ve teknik öğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarındaki gelişme ve yaygınlaşma ile endüstrideki teknolojik gelişmelere paralel olarak elektrik meslek alanında atölye ve meslek dersleri öğretmeni ile teknik eleman ihtiyacının sürekli artış göstermesi karşısında işsizlik söz konusu değildir.

Elektrik Öğretmeni Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler. Özel sektörde ise; teknik uzman olarak görev alarak, kalite kontrol şefliği, imalat planlama şefliği, teknik müdürlük, eğitim müdürlüğü vb. kademelere yükselebilirler.

Elektrik Öğretmeni, Elektrik Öğretmeni hakkında, Elektrik Öğretmeni ile ilgili bilgi, Elektrik Öğretmeni mesleği, Elektrik Öğretmeni nasıl olunur, Elektrik Öğretmeni olmak için, Elektrik Öğretmeni olmak için hangi okulu kaç yıllıktır, Elektrik Öğretmeni özellikleri, Elektrik Öğretmeni ne yapar, meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri,
kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim