Hakkında Bilgi

Elektronik Mühendisi Hakkında Bilgi

Elektronik Mühendisi Hakkında Bilgi
Elektronik Mühendisi Görevleri
Elektronik mühendisinin çalışma alanları çok geniş olduğundan, görevler ve yapılacak işler çalışılan alanlara göre farklılıklar göstermektedir. Haberleşme, tıp, bilgisayar, meteoroloji, ulaşım, elektronik mühendisinin belli başlı çalışma alanlarıdır. Elektronik mühendisleri, yukarıda belirtilen alanlarda kullanılacak elektronik alet ve sistemleri tasarlar, sistemlerin bağlantılarını yapar, sistemleri çalıştırır ve geliştirir, Elektronik sistem ve cihazlarla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerine katılır, üretim aşamalarında kalite kontrolü yapar.

Elektronik Mühendisi Kullanılan Malzemeler
Elektronik mühendisleri, Bilgisayar, tornavida, kontrol kalemi, havya, lehim, pense, anahtar takımı, yan keski gibi el aletleri, Avometre, ampermetre, voltmetre, vat metre, meğer, toprak meğer, osiloskop gibi ölçü aletleri ile uzmanlaşılan alana göre pek çok alet, ekip ve ekipmanla çalışır.

Elektronik Mühendisi Özellikleri
Elektronik mühendisi olmak isteyenlerin, Fen alanına özellikle fizik konularına ilgi duyan, tasarım gücü kuvvetli, yaratıcı, dikkatli, sorumluluk sahibi, İşbirliği halinde çalışabilir, yeniliklere açık
kimseler olmaları gerekir.

Elektronik Mühendisi Okulu
Mesleğin eğitimi üniversitelerin elektronik mühendisliği, elektrik - elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinde verilmektedir.

Elektronik Mühendisi Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitim süresi 4 yıldır, hazırlık bulunan okullarda ise bu süre 5 yıldır.

Elektronik Mühendisi Diploma
Mesleğin eğitimi, üniversitelerin Elektronik Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği ve Elektronik-Haberleşme Mühendisliği bölümlerinde verildiğinden alınan unvan da bölümlere göre farklı olmaktadır.

Elektronik Mühendisi Çalışma Alanları
Ülkemizde, son yıllarda, elektronik sanayii giderek önem kazanmış ve dünyadaki gelişmelere paralel olarak, 2000'li yılların lokomotif sanayi adayı durumuna gelmiştir. Bu durumda, yetişmiş insan gücüne, yani sanayinin teknoloji geliştirmesine yardımcı olacak, araştırmalar yapıp, bilgiler üretecek elektronik mühendislerine olan ihtiyaç artmaktadır. Özellikle iyi derecede yabancı dilbilgisine sahip ve laboratuarlarda yaptıkları deneylerde, öğrendikleri bilgileri sanayi şirketlerinde kullanabilecek mühendislere gereksinim vardır. Daha önceki yıllarda ithal edilen, birçok elektronik cihaz ve sistemin, ülkemizde üretilmesi bu mesleğin iş bulma olanaklarını genişletmektedir. Ancak, günümüzde halen, büyük projelerde, teknik hizmetler dış ülkelerden satın alınmaktadır. Oysa, ülkemizde de başarılı elektronik mühendisleri yetiştirilmekte, ancak bu mühendislerin sayı ve nitelik bakımından önemli bir kısmı yurtdışında çalışmaktadır. Üniversitelerimizde ileri teknoloji alanında araştırma yapacak ve insan gücünün kendi ülkesinde üretken olmasını sağlayacak ortamın yaratılması devletin ve sanayi sektörünün görevidir.Ülkemizde, bazı mühendislik dallarında iş bulma sorunu baş göstermekte iken, Devlet Planlama Teşkilatınca (DPT) hazırlanan kalkınma planlarında sadece Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği dallarında eleman açığı olacağına işaret edilmektedir. Nitekim, bu meslek dalları son yıllarda üniversite sınavlarında en çok istenilen meslekler haline gelmiştir.İşletmelerde otomasyon sürecinin başlaması ve üretimin olduğu her sektörde elektronik sistemlerinin kullanılması nedeniyle, bu mesleğin çalışma alanı geniştir. Bu meslek elemanları, istedikleri koşullarda iş bulamamaları halinde, büyük miktarda sermayeyi gerektirmediği için kendi işyerlerini de açabilmektedirler.İşletmelerde daha az enerji tükettiği ve değişken sistemler yapmaya (bilgisayar aracılığı ile) uygun olduğu için hemen hemen tümünde otomasyon süreci başlamıştır. Gelişmiş bilgi işlem sistemlerinden sanayi robotları ve kablosuz telefona kadar her ürün için elektronik mühendisliğine ihtiyaç olacağı ve teknolojinin gelişmesi sonucuda meslekte birçok mühendislik kollarının (Üretim Mühendisi, Metotlar Mühendisi vb.) oluşacağı ve uzmanlaşmaya gidileceği beklenmektedir. Ülkemizde bu sektör sadece kendi çabalarıyla değil, devletin araştırma geliştirme faaliyetlerine önem vermesi ve teşvik etmesiyle daha hızlı gelişecektir.Elektronik Mühendisliği programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar Elektronik / Telekomünikasyon Öğretmeni olarak da çalışabilirler.

Elektronik Mühendisi Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Elektronik mühendisleri, aldıkları eğitim gereği birçok alanda yöneticiliğe yükselebilmektedirler.

Elektronik Mühendisi, Elektronik Mühendisi hakkında, Elektronik Mühendisi ile ilgili bilgi, Elektronik Mühendisi mesleği, Elektronik Mühendisi nasıl olunur, Elektronik Mühendisi olmak için, Elektronik Mühendisi olmak için hangi okulu okumalı, Elektronik Mühendisi özellikleri, Elektronik Mühendisi ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim