Hakkında Bilgi

Elektronik Öğretmeni Hakkında Bilgi

Elektronik Öğretmeni Hakkında Bilgi
Elektronik Öğretmeni Görevleri
Elektronik ve telekomünikasyon meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Elektronik / telekomünikasyon öğretmeni, bu program çerçevesinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, çevresindeki sanayi kuruluşları ile işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Elektronik Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu, ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, T.V., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, Bilgisayar yazılımları, CD vb.), Elektronik bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, makineler ve eğitim setleri.

Elektronik Öğretmeni Özellikleri
Elektronik/Telekomünikasyon öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Elektronik/Telekomünikasyon öğretmeni olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı, el ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen, doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Elektronik Öğretmeni Okulu
Mesleğin eğitimi Marmara Üniversitesi, (İstanbul), Teknik Eğitim Fakültesi – Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği bölümünde verilmektedir. Ayrıca üniversitelerin “Elektronik Mühendisliği, Elektrik–Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği”, programlarını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar da Elektronik/Telekomünikasyon Öğretmeni olarak atanabilirler.

Elektronik Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Elektronik Öğretmeni Diploma
Eğitimini tamamlayanlara “Lisans Diploması” ve “ Teknik Öğretmen” unvanı verilir.

Elektronik Öğretmeni Çalışma Alanları
Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektronik Öğretmenliği ve Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği bölümlerini bitirenler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarının elektronik bölümlerinde, atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca diğer bölümlerin elektrikle ilgili derslerine girebilirler. Elektronik,/ Telekomünikasyon, Haberleşme Cihazları Bakım ve onarımı Endüstriyel elektronik, Telefon ve telekomünikasyon tesisat tamirciliği, Radyo – Televizyon Tamirciliği, Tıp Elektroniği, Tıp elektroniği, Elektro Mekanik taşıyıcılar gemi elektroniği ve haberleşme, Kontrol Enstrümantasyon teknolojisi otomatik kumanda , Radyo televizyon uçak bakım teknisyenliği ve elektroniği. Bilgisayar donanım. Endüstriyel otomasyon teknolojileri, Mekatronik, Bilgisayar yazılım, Kontrol ve enstrümasyon teknolojisi, Elektroteknik alanlarının teorik ve meslek dersleri ile diğer alanların Elektronik ve Telekomünikasyon alanlarıyla ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Alanının teorik ve uygulamalı diğer meslek dersleri dir. Meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak da görev alabilirler. Kendi işini kurarak işveren olarak çalışma şansına da sahiptirler. Ülkemizin mesleki ve teknik öğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarındaki gelişme ve yaygınlaşma ile endüstrideki teknolojik gelişmelere paralel olarak elektronik meslek alanında atölye ve meslek dersleri öğretmeni ile teknik eleman ihtiyacının sürekli artış göstermesi karşısında işsizlik söz konusu değildir.

Elektronik Öğretmeni Meslekte İlerleme
MEB'ca açılan sınavı kazanırlarsa Eğitim Yöneticisi olabilirler. Özel sektörde ise; teknik uzman olarak görev alarak, kalite kontrol şefliği, imalat planlama şefliği, teknik müdürlük, eğitim müdürlüğü vb. kademelere yükselebilirler. İsterlerse yüksek lisans yaparak, Üniversitelerde; araştırma görevlisi, öğretim üyesi, doçent ve profesörlük görevlerine yükselebilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

Elektronik Öğretmeni, Elektronik Öğretmeni hakkında, Elektronik Öğretmeni ile ilgili bilgi, Elektronik Öğretmeni mesleği, Elektronik Öğretmeni nasıl olunur, Elektronik Öğretmeni olmak için, Elektronik Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, Elektronik Öğretmeni özellikleri, Elektronik Öğretmeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim