Hakkında Bilgi

Endüstri Mühendisi Hakkında Bilgi

Endüstri Mühendisi Hakkında Bilgi
Endüstri Mühendisi Görevleri
Üretilecek ürüne göre üretim sürecini planlar, Üretimin en uygun maliyet ve zamanlama ile gerçekleşmesi için makine ve tesisatın seçimi ve yerleşimini sağlar, Hammadde, ürün ve stok kontrolünü yapar, sipariş miktarını tespit eder, Yöneticilerin karar vermelerini kolaylaştırmak için gerekli verileri hazırlar, Çalışanların verimli olabilmesi için iş bölümü yapar ve iş emirlerini hazırlar, Ürün veya hizmetin, tüketicilere sağlayacağı faydanın maksimum düzeye ulaşması için dağıtım yöntemini tespit eder ve uygulanmasını sağlar.

Endüstri Mühendisi Kullanılan Malzemeler
Her türlü yazım ve çizim aletleri, çeşitli elektronik aletler, Büro makineleri (bilgisayar, hesap makinesi vb.).

Endüstri Mühendisi Özellikleri
Endüstri mühendisi olmak isteyenlerin; Fikirlerini başkalarına aktarabilen, Fizik ve matematiğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, İnsan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilme ve ikna edebilme, Planlama, tasarım, eşgüdüm, çok yönlü karar alabilme, çalışanları motive edebilme yeteneklerine sahip, sorumluluk duygusu gelişmiş, İleriyi görebilme ve fırsatları sezebilme, Yüksek başarma güdüsüne sahip ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Endüstri Mühendisi Okulu
Mesleğin eğitimi üniversitelerin “Endüstri Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

Endüstri Mühendisi Okulu Kaç Yıllıktır
Adı geçen mesleğin eğitim süresi lise ve dengi okuldan sonra 4 yıl, hazırlık sınıfı olan üniversitelerde ise 5 yıldır.

Endüstri Mühendisi Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Endüstri Mühendisliği” lisans diploması ve “Endüstri Mühendisi” unvanı verilir.

Endüstri Mühendisi Çalışma Alanları
Endüstri mühendisleri ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışabilirler. Bu açıdan iş alanı çok geniştir. Endüstri Mühendisliğinin önemi yeni yeni anlaşılmaya başlanmıştır. İşletmede verimliliği ve dolayısıyla karlılığı artırmak için endüstri mühendislerinin yaptıkları çalışmalara ihtiyaç vardır. Endüstri mühendisliğinin önemi anlaşıldıkça iş bulma şansı ve gelir miktarı da artacaktır.

Endüstri Mühendisi Mesekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Mesleğinde başarılı olan endüstri mühendisleri çeşitli konularda uzmanlaşabilirler. Nitelikli elemanlar işletmelerde üst düzey yöneticiliğe getirilebilirler.

Endüstri Mühendisi, Endüstri Mühendisi hakkında, Endüstri Mühendisi ile ilgili bilgi, Endüstri Mühendisi mesleği, Endüstri Mühendisi nasıl olunur, Endüstri Mühendisi olmak için, Endüstri Mühendisi olmak için hangi okulu okumalı, Endüstri Mühendisi özellikleri, Endüstri Mühendisi ne yapar, meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri,
kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,

farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim