Hakkında Bilgi

Endüstri Sistemleri Mühendisi Hakkında Bilgi

Endüstri Sistemleri Mühendisi Hakkında Bilgi
Endüstri Sistemleri Mühendisi Görevleri
Endüstri Sistemleri Mühendisinin görevleri çalıştığı sektöre göre farklılıklar göstermektedir. İş tasarımı, iş ölçümü, ücret yönetimi kapsamında, iş sistemlerini gözlemleyerek analiz eder, yöntem geliştirerek standartlaştırma, süre belirleme ve iş gören eğitimini destekleme amaçlarıyla incelemeler yapar, iş değerleme sistemlerinin kurulmasını ve buna bağlı olarak ücret teşvik sistemi ile ücretlendirme politikalarını belirler. İşyeri düzenleme ve malzeme yönetimi kapsamında, işyerindeki makine ve tesisatın yerlerinin belirlenmesi, malzeme akışının düzenlenmesini sağlar, işyeri güvenliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla kullanılan araç ve gereçlerin standartlaştırılması ile taşıma, stok, bakım, onarım, yenileme ve genişleme gibi faaliyetlerin planlamasını yapar. Üretim planlaması ve kontrolü kapsamında, üretilecek ürün miktarına ve işyeri kapasitesine bağlı olarak üretim planlamasını yapar, tezgah yükleme, ham madde, yarı mamul ve mamul stoklarının kontrolü ve depolanması işlerini planlar, ekonomik üretim miktarlarını saptar. Maliyet ve bütçe kontrolü kapsamında, üretim maliyetinin tahmini, birim maliyetlerin hesaplanması ve kontrolü için gerekli kayıt düzenlemesini ve sistemin tasarımını yapar, gereksiz malzeme ve işgücü kullanımının önlenmesini sağlar. Kalite yönetimi kapsamında, çoğunlukla istatistiki yöntemler kullanılarak, üretilen mamullerin istenen kalitede olup olmadığının belirler, toplam kalite yönetimi felsefesinin uygulanması ve kalite güvence sistemlerinin oluşturulması için gerekli sistemlerin tasarlanması, kurulması, işletilmesi ve kontrol edilmesini sağlar. İş bilimi kapsamında, insan, makine, çevre ilişkilerini inceleyerek insanların sağlıklı ve üretken bir şekilde çalışabilmeleri için gerekli organizasyon ve düzenlemeleri yapar.

Endüstri Sistemleri Mühendisi Kullanılan Malzemeler
Her türlü yazım ve çizim aletleri, çeşitli elektronik aletler (bilgisayar, yazıcı, hesap makinesi vb.).

Endüstri Sistemleri Mühendisi Özellikleri
Endüstri Sistemleri Mühendisi olmak isteyenlerin, üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, insanlarla iyi ilişkiler kurabilme ve ikna edebilme özelliğine sahip planlama, tasarım, eşgüdüm, çok yönlü karar alabilme, çalışanları motive edebilme yeteneklerine sahip, matematik alanlarında başarılı ve bu alanlara ilgi duyan, sorumluluk duygusu gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın, yeni fikirlere açık, kendisini sürekli geliştirebilen ve araştırmacı kişiliğe sahip kişiler olmaları gerekir.

Endüstri Sistemleri Mühendisi Okulu
Mesleğin eğitimi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Fakültesi, Endüstri Sistemleri Mühendisliği lisans programında verilmektedir.

Endüstri Sistemleri Mühendisi Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Endüstri Sistemleri Mühendisi Diploması
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Endüstri Sistemleri Mühendisliği lisans diploması ve Endüstri Sistemleri Mühendisi unvanı verilir.

Endüstri Sistemleri Mühendisi Çalışma Alanları
Endüstri Sistemleri Mühendisleri ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel sektör işyerlerinde çalışabilirler. Bu açıdan iş alanları çok geniştir. Genel olarak üretim ve hizmetin bulunduğu her alanda, imalat sektöründe, lojistik sektöründe, bankacılık, sigortacılık, enerji, ulaştırma, turizm ve sağlık sektörlerinde iş imkanı bulunmaktadır. ayrıca, Amerika'da mahkemelerde Endüstri Sistemleri Mühendisleri görev almaktadır. Gelecekte ülkemizde de bu alanda iş imkanının olacağı düşünülmektedir. Endüstri sistemleri Mühendisi, üretim planlama ve kontrol, iş etüdü, yatırım planlaması, insan gücü planlaması, işyeri düzenleme, proje yönetimi, iş değerlendirme ve ücret sistemleri ve yönetim bilişim sistemlerinde çalışmaktadır. Üretime destek sağlayan faaliyetler olan iş ve zaman etüdü, iş yeri düzenleme, hat dengeleme, verimlilik hesaplamaları, kapasite analizi faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca, planlama ve kalite güvencesi birimlerinde de görev almaktadırlar.

Endüstri Sistemleri Mühendisi Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra akademik kariyer yapmak isteyenler yüksek lisans ve doktora yapabilirler. Meslek elemanları, çalışma hayatlarının ilk yıllarında (3-5 yıl gibi) aktif olarak mühendislik yapmaktadır. İlerleyen yıllarda deneyim kazandıkça, özellikle de yöneticilik vasıflarına sahip olanlar işletmelerde yönetim kademelerine yükselmektedir.

Endüstri Sistemleri Mühendisi, Endüstri Sistemleri Mühendisi hakkında, Endüstri Sistemleri Mühendisi ile ilgili, Endüstri Sistemleri Mühendisi mesleği, Endüstri Sistemleri Mühendisi olmak için, Endüstri Sistemleri Mühendisi olmak için hangi okulu okumalı, Endüstri Sistemleri Mühendisi özellikleri, Endüstri Sistemleri Mühendisi ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim