Hakkında Bilgi

Enerji Öğretmeni Hakkında Bilgi

Enerji Öğretmeni Hakkında Bilgi
Enerji Öğretmeni Görevleri
Enerji meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeyindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Enerji öğretmeni, bu program çerçevesinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) Kendine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçlar saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Enerji Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Kaynak makineleri (oksijen.gaz altı.) Isıtma ve soğutma ve iklimdirmeye dayanan ekipmanlar, Kazanlar, Isıtıcılar, Elektrik, bilgisayar, kontrol cihazları vb. gereçler. Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defteri, öğrenci iş takip formu, Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.).

Enerji Öğretmeni Özellikleri
Enerji öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Enerji öğretmeni olmak isteyenlerin; Matematik ve geometri konularında yetenekli, Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen, Tasarım gücü kuvvetli, yaratıcı, Ekip çalışmasına yatkın, Sabırlı ve işbirliğine yatkın, El becerisi gelişmiş, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, Dikkatli, işine özen gösteren, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Enerji Öğretmeni Okulu
Mesleğin eğitimi Teknik Eğitim Fakültesi "Enerji Öğretmenliği" bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmamakla birlikte dikey geçişle mümkün olması nedeniyle, D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Enerji Öğretmenliği” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Enerji Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Enerji Öğretmeni Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Enerji Öğretmenliği” lisans diploması ve “Enerji Öğretmeni” unvanı verilir.

Enerji Öğretmeni Çalışma Alanları
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki eğitim veren okullarda tesisat teknolojisi öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Ayrıca her türlü inşaat, ev ve işyerlerinin ısıtma , soğutma, havalandırma , sıhhi tesisat , güneş enerjisi ve diğer alternatif enerji kaynakları ile ilgili tüm işlerde görev almaktadırlar. Ayrıca kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler; Tesisat teknolojisi, sıhhi tesisat, Kalorifercilik, Isıtma havalandırma, Soğutma havalandırma, Soğutma ve iklimlendirme alanklarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Teknik resim (bütün alanların) gibi derslere girebilmektedirler. Özel üniversitelerin meslek yüksek okullarında öğretim görevlisi olarak görev alabilirler. Özel sektörde eğitici, yönetici veya teknik eleman olarak çalışabilmektedirler. Kendi işlerini kurarak çalışma şansına da sahiptirler.

Enerji Öğretmeni Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılıAyrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler. Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavda başarılı oldukları takdirde “Eğitim Yöneticiliği” yapabilirler. oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

Enerji Öğretmeni, Enerji Öğretmeni hakkında, Enerji Öğretmeni ile ilgili bilgi, Enerji Öğretmeni mesleği, Enerji Öğretmeni nasıl olunur, Enerji Öğretmeni olmak için, Enerji Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, Enerji Öğretmeni özellikleri, Enerji Öğretmeni ne yapar, meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim