Hakkında Bilgi

Ev Ekonomisti Hakkında Bilgi

Ev Ekonomisti Hakkında Bilgi
Ev Ekonomisti Görevleri
Çalışma yapacağı köyün, bulunduğu bölgenin kültürel, ekonomik ve sosyal durumu hakkında ön araştırmalar yapar, Köy kadınlarının ihtiyaçlarını ve ilgilerini çeken konuları saptayarak, bu doğrultuda çalışma programları hazırlar, Çalışma programları dahilinde bireysel ve grup çalışmaları yapar, Bireysel çalışma kapsamında ev ziyaretleri, telefon konuşmaları, mektup yazma gibi yöntemleri uygular, Grup çalışmaları kapsamında, konferans düzenleme, film, slayt, video gösterileri gibi yöntemleri uygulayarak köy kadınlarına ev idaresi, beslenme, gıda koruması, çocuk bakımı, aile sağlığı, giyim gibi konularda tavsiyelerde bulunarak, sahip oldukları kaynak ve imkanları daha iyi değerlendirmeleri yönünde eğitici bilgiler verir, Toplum kalkınmasına, halk sağlığına, tüketicinin korunmasına yönelik araştırmalar yapar, boş zamanları değerlendirmek ve yan geliri arttırmak için köyde bulunan hammaddeye dayalı el sanatları bilgisi verir.

Ev Ekonomisti Kullanılan Malzemeler
Görsel araçlar (TV, video, tepegöz, sinema filmi, slayt), Afiş, broşür, pazen tahtası, kara tahta, tablo, maket, fotoğraf gibi eğitim araçları, el becerilerine yönelik örnek ürünler, Bilgisayar.

Ev Ekonomisti Özellikleri
Ev ekonomisti olmak isteyenlerin; Normalin üstünde genel yeteneğe, başkalarını etkileme gücüne, başkalarının duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını anlama gücüne, başkalarına yardım etme isteğine, coşkulu, dinamik ve yaratıcı kişilik özelliğine sahip olmaları beklenir.

Ev Ekonomisti Okulu
Meslek eğitimi, üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksekokullarında verilmekte iken, bu programın adının “Aile ve Tüketici Bilimleri” olarak değişmesi nedeniyle “Ev Ekonomisi” Adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. bu nedenle, D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Ev Ekonomisi ” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Ev Ekonomisti Okulu Kaç Yıllıktır
Üniversitelerin Ev Ekonomisi programlarında, 8 yarı yıllık dönemlerden oluşan 4 yıl süreli eğitim verilmektedir.

Ev Ekonomisti Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Ev Ekonomisi” lisans diploması ve “Ev Ekonomisti” unvanı verilir.

Ev Ekonomisti Çalışma Alanları
Ülkemizde nüfusun büyük çoğunluğunu kırsal kesimde yaşayan köylü ve çiftçi aileleri oluşturmaktadır. Toplam kadın nüfusunun dörtte üçünü köylü ve çiftçi kadınlarının oluşturduğu göz önüne alındığında, kırsal kesimin sosyo-ekonomik yönden gelişmesinin ülke kalkınmasına ne denli etkisi olacağı açıktır. Bu nedenle, köylü ve çiftçi ailesinin yaşayışını düzenleme ve hayat seviyesini yükseltmeye yardım etmek, kırsal kesimde yaşayan kadına bilgi ve teknik öğretmek, bilgi ve becerilerini geliştirmek ve davranışlarını olumlu yönde değiştirmek için okul-dışı eğitim ve öğretim yöntemleriyle yardım etmek ağırlıklı olarak ev ekonomistlerine ve ev ekonomisi teknisyenlerine düşmektedir. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte ev ekonomistlerine ve ev ekonomisi teknisyenlerine olan ihtiyaç sürekli olacaktır.

Ev Ekonomisti Meslekte İlerleme
Ev ekonomisti olarak kamu kuruluşlarında görev alan kişi idari kadroda yönetici olabilir, Üniversitelerde yüksek lisans, doktora çalışmasını tamamlayarak yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak akademik kariyerlerini arttırabilirler.

Ev Ekonomisti, Ev Ekonomisti hakkında, Ev Ekonomisti ile ilgili bilgi, Ev Ekonomisti mesleği, Ev Ekonomisti nasıl olunur, Ev Ekonomisti olmak için, Ev Ekonomisti olmak için hangi okulu okumalı, t Ürünleri İşlemecisi özellikleri, Ev Ekonomisti ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
Eitim ve gretim Eitim ve gretim