Hakkında Bilgi

Felsefeci Hakkında Bilgi

Felsefeci Hakkında Bilgi
Felsefeci Görevleri
Felsefe sistemlerinin ve filozofların birbirleri ile ilişkilerini inceler, Düşüncenin ürünü olan bilimin gelişmesini araştırarak, bilim, din, felsefe, teknoloji ilişkisini toplumlararası bilim alışverişi bağlamında ele alır, Varlık – bilgi – değer ile iyi – doğru – güzel kavramları ve arasındaki ilişkileri değerlendirmeye yönelik inceleme yapar, Evren - toplum insan üzerine geliştirilen düşünceleri tarih sırasıyla ve tarih yöntemiyle inceleyip karsılaştırarak değerlendirir, Bilimden elde edilen bilgileri sınıflandırır ve aralarında anlamlı ilişkiler kurmaya çalışır, Düşüncenin kuralları üzerine bilgi verir. İnsan hakları, çevre koruma vb. toplumsal sorunlar üzerinde düşünce üretir.

Felsefeci Kullanılan Malzemeler
Çeşitli yazılı dokümanlar, Fotoğraf makinesi, Teyp, Kamera, Çeşitli büro malzemeleri, Bilgisayar.

Felsefeci Özellikler
Felsefeci olarak çalışmak isteyenlerin; Soyut konularla uğraşmaktan hoşlanan, Temel bilimler ve sosyal bilimler alanında başarılı, Olaylar arasında ilişki kurma yeteneğine sahip, Filozoflar ve sistemleri sabır ve dikkatle incelemeye meraklı, Kavramları ve fikirleri sistemleştirme yeteneğine sahip, Özgür düşünceye sahip
kimseler olmaları gerekir.

Felsefeci Okulu
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı fakültelerin “Felsefe” bölümlerinde verilmektedir.

Felsefeci Okulu Kaç Yıllıktır
4 yıllık lisans programıyla bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

Felsefeci Diploma
Felsefe bölümünü bitirenlere felsefe “Lisans Diploması” ve 'Felsefeci” unvanı verilmektedir.

Felsefeci Çalışma Alanları
Kurum ve Kuruluşlarda “Halkla İlişkiler Uzmanı” olarak ya da eğitim kültür planlama, değerlendirmeyle ilgili bölümlerde çalışabilirler. Felsefeciler en az 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji dersi aldığını belgelendirenler ile Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar orta dereceli okullarda “felsefe grubu” öğretmenliği de yapabilirler. Düşünce üretebilen ve yazılı olarak aktarabilme yeteneğine sahip olan felsefeciler, yazar olarak basında iş bulabilirler. Kamu kuruluşlarından Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, TRT ve üniversitelerde görev alabilirler.

Felsefeci Meslekte İlerleme
Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar, akademik olarak yükselebilirler. (Araştırma Görevlisi, Doktor, Yrd. Doç., Doçent ve Profesör. ) Kamu ve Özel kurumlarda çalışanlar ise, yöneticilik kademelerine yükselebilirler.

Felsefeci, Felsefeci hakkında, Felsefeci ile ilgili, Felsefeci mesleği, Felsefeci nasıl olunur, Felsefeci olmak için, Felsefeci olmak için hangi okulu okumalı, Felsefeci özellikleri, Felsefeci ne yapar,Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim