Hakkında Bilgi

Fen Bilgisi Öğretmeni Hakkında Bilgi

Fen Bilgisi Öğretmeni Hakkında Bilgi
Fen Bilgisi Öğretmeni Görevleri
Fen bilgisi konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Fen bilgisi öğretmeni, bu program çerçevesinde, Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Fen Bilgisi Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, Ders kitapları, Okul araç ve gereçleri, Ders araç ve gereçleri.

Fen Bilgisi Öğretmeni Özellikler
Fen bilgisi öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Fen bilgisi öğretmeni olmak isteyenlerin; Sayısal düşünme yeteneği gelişmiş, Fen bilimlerine ilgi duyan, Gözlemci, ayrıntıları algılama gücü gelişmiş,Araştırma yapmaktan hoşlanan, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen; dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Fen Bilgisi Öğretmeni Okulu
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı fakültelerin “Fen Bilgisi Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.

Fen Bilgisi Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Fen Bilgisi Öğretmeni Diploma
Meslek eğitimini tamamlayanlara alanı belirten "Lisans Diploması" ve "Fen Bilgisi Öğretmeni" unvanı verilir.

Fen Bilgisi Öğretmeni Çalışma Alanları
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında, fen bilgisi branşında çalışırlar. Ayrıca aylık karşılığı okutacağı ilgili derslere girebilirler. Fen ve teknolojisi/Fen bilgisi, Yan alan dersi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Trafik ve ilk yardım, Tarım ve hayvancılık uygulamaları dersleri gibi. İlköğretimin zorunlu hale gelmesi ile alanda yetişen elemanlara ihtiyaç artmıştır. Fen bilgisi öğretmenleri dershanelerde de görev yapabilirler.

Fen Bilgisi Öğretmeni Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.) Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

Fen Bilgisi Öğretmeni, Fen Bilgisi Öğretmeni hakkında, Fen Bilgisi Öğretmeni ile ilgili, Fen Bilgisi Öğretmenimesleği, Fen Bilgisi Öğretmeni nasıl olunur, Fen Bilgisi Öğretmeni olmak için, Fen Bilgisi Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, Fen Bilgisi Öğretmeni özellikleri, Fen Bilgisi Öğretmeni ne yapar,Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim