Hakkında Bilgi

Finans Uzmanı Hakkında Bilgi

Finans Uzmanı Hakkında Bilgi
Finans Uzmanı Görevleri
Bankalarda veya danışmanlık şirketlerinde görev yapan finans uzmanı;Kredi isteminde bulunan firmaların finans tablolarının analizini yapar, Hangi alanlara yatırım yapılırsa ne ölçüde kar elde edileceğini inceler ve bu doğrultuda önerilerde bulunur, Firmayı üretim yapma ve aldığı krediyi ödeyebilme gücü yönünden değerlendirir, Firmanın likidite politikası dahil finansal planlamasını yapar.

Finans Uzmanı Kullanılan Malzemeler
Bilgisayar, Çağdaş iletişim araçları (fax, telefon, teleks), Finansal tablolar, faaliyet raporları.

Finans Uzmanı Özellikler
Finans uzmanı olmak isteyen kişinin; Üst düzey genel yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne sahip, Finansal konulara ilgi duyan, Bütün içinde parçayı kavrayabilen özelden genele ulaşabilen, Değişik görüş ve yeniliklere açık olabilen, Çabuk ve doğru karar verebilen, Tertipli ve düzenli çalışabilen, Uzak görüşlü, İkna gücü ve sorumluluk duygusu yüksek kimseler olmaları gerekmektedir.

Finans Uzmanı Okulu
Eğitimin doğrudan verildiği bir örgün eğitim kurumu yoktur. Ancak, üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, bankacılık, bankacılık ve finans, sermaye piyasası, muhasebe, ekonomi, ekonometri, finansman gibi bölümlerinden mezun olanlar çeşitli enstitüler ve özel eğitim kuruluşları ile üniversiteler bünyesinde sunulan eğitimden yararlanarak "Finans" konusunda uzmanlaşabilirler.

Finans Uzmanı Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitimin süresi Tezli Yüksek Lisans Programlarında 2 yıl, tezsiz Yüksek lisans programlarında ise 1 yıl olup, Özel kurum ve kuruluşlarca yürütülen eğitimlerde ise belirli bir süre yoktur.

Finans Uzmanı Diploma
Üniversitelerin 4 yıllık işletme, iktisat, maliye, bankacılık, bankacılık ve finansman, sermaye piyasası, muhasebe – finansman gibi bölümlerini bitirdikten sonra ilgili alan için lisans diploması alınmaktadır. Bir banka veya finans kurumunda çalışmaya başladıktan ve gerekli eğitimi gördükten sonra "Finans Uzmanı" unvanı alınmaktadır.

Finans Uzmanı Çalışma Alanları
Sermaye Piyasası Kurulu, bankalar gibi kamu kuruluşları ile özel sektörde çalışırlar. Ülkemizde, son yıllarda yatırıma yönelik girişimcilerin her geçen gün artıyor olması; ekonomimizin dünya piyasasına açılma eğilimi; finans sektörünün tüm Türkiye genelinde büyüyerek, genişleyerek yayılmasını sağlamaktadır. Her geçen gün meslek elemanlarının çalışma alanı genişlemektedir. Bölüm mezunlarının hem geniş hem spesifik çalışma alanları ve iş olanakları mevcuttur. Çok yakın bir gelecekte ülkemizde bankalar, borsalar ve tüm mali kurumların gerek boyut, gerekse teknoloji açılarından çok önemli büyümelere ve gelişmelere sahne olacakları güncel bir tartışma ve tahmin konusudur. Bu çalışma alanında bilgisayar ve İnternet teknolojisinin kullanımı sınırsız bir şekilde gelişmekte, sibernetiğe meraklı gençler için çok cazip fırsatlar sunulmaktadır. Çağdaş mesleki bilgi ile donanmış, bilgisayar uygulamaları yapma olanakları bulmuş bölüm mezunlarının bu ortamda geniş ve cazip iş ve çalışma olanakları bulacaklarını tahmin etmek zor değildir. Ayrıca, bankalar, borsalar ve mali kurumların dışında reel ekonomi firmaları bünyelerinde de paralel olarak aynı uzmanlık alanlarına büyük gereksinim duyulacaktır. mezunların çalışma alanlarında, finans uzmanı, portföy yöneticisi, yatırım projesi uzmanı, borsa uzmanı, bankacılık ve para ekonomisti, dış ticaret uzmanı, banka yöneticisi sıfat ve unvanları ile yönetici veya serbest meslek sahibi olarak bir gelecek elde edebilirler.

Finans Uzmanı Meslekte İlerleme
Finans uzmanı olarak çalışanlar, çalışma performansının iyi olmasına paralel olarak ilgili kurumlarda finansman bölüm şefliği, müdür yardımcılığı, müdürlük, genel müdürlük gibi idari kadrolarda çalışma hakkı elde ederler.

Finans Uzmanı, Finans Uzmanı Hakkında, Finans Uzmanı ile ilgili, Finans Uzmanı mesleği, Finans Uzmanı nasıl olunur, Finans Uzmanı olmak için, Finans Uzmanı olmak için hangi okulu okumalı, Finans Uzmanı özellikleri, Finans Uzmanı ne yapar,Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri
farmasi ocak kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim