Hakkında Bilgi

Fizik Öğretmeni Hakkında Bilgi

Fizik Öğretmeni Hakkında Bilgi
Fizik Öğretmeni Görevleri
Fizik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Fizik öğretmeni, bu program çerçevesinde, Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Fizik Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, Ders kitapları, Okul araç ve gereçleri, Ders araç ve gereçleri.

Fizik Öğretmeni Özellikleri
Fizik öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Fizik öğretmeni olmak isteyenlerin; Matematiğe, fen bilimlerine ve özellikle fiziğe karşı ilgili ve bu alanda başarılı, Gözlemci, ayrıntıları algılama gücü gelişmiş, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Fizik Öğretmeni Okulu
Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerinin ''Fizik Öğretmenliği'' bölümlerinde verilmektedir.

Fizik Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır.

Fizik Öğretmeni Diploma
Meslek eğitimini tamamlayanlara alanı belirten "Lisans Diploması" ve "Fizik Öğretmeni" unvanı verilir.

Fizik Öğretmeni Çalışma Alanları
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise ve dengi okullar ile dershanelerde, Fizik Öğretmeni olarak çalışırlar. Ayrıca aylık karşılığı okutacağı ilgili derslere girebilirler Fizik , ileri fizik, fizik uygulamaları, Fen bilgisi/fen teknolojisi, Astronomi ve uzay bilimleri, Bilim teknolojisi, Bilgi teknolojisi, Teknik atölye, Araştırma teknikleri. Fizik öğretmenleri, dershanelerde çalışabilir, özel dersler verebilirler.

Fizik Öğretmeni Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

Fizik Öğretmeni, Fizik Öğretmeni hakkında, Fizik Öğretmeni ile ilgili bilgi, Fizik Öğretmeni mesleği, Fizik Öğretmeni nasıl olunur, Fizik Öğretmeni olmak için, Fizik Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, Fizik Öğretmeni özellikleri, Fizik Öğretmeni ne yapar, meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim