Hakkında Bilgi

Fizikçi Hakkında Bilgi

Fizikçi Hakkında Bilgi
Fizikçi Görevleri
Araştırma konusunu ve yöntemini belirler, Gözlem ve deneyler yapar, Araştırılacak olan problemi çözümler, Sonuçları rapor eder, (Ar-Ge) Araştırma-Geliştirme merkezlerinde projeler geliştirir.

Fizikçi Kullanılan Malzemeler
Araştırma-Geliştirme laboratuarlarında kullanılan test araç ve gereçleri, Bilgisayar. Elektrik ve elektronik malzemeler, Mekanik malzemeler

Fizikçi Özellikleri
Fizikçi olmak isteyen kimselerin; Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, Fizik, matematik, kimya gibi temel bilimler alanında iyi yetişmiş ve bu alanlara içten bir ilgi duyan, dikkatli ,gözlem yapabilen, Analitik düşünme gücüne sahip, yaratıcı, kimseler olmaları gerekmektedir.

Fizikçi Okulu
Mesleğin eğitimi Fen ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik bölümlerinde verilmektedir.

Fizikçi Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitimi 4 yıl sürelidir.

Fizikçi Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Fizik” lisans diploması ve “Fizikçi” unvanı verilmektedir.

Fizikçi Çalışma Alanları
Fizik programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar Fizik Öğretmeni olarak da çalışabilirler. Özel bir kurs gördükten sonra bilgisayar programcısı olarak çalışabilirler. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun fizik laboratuarlarında, özel sektöre ait laboratuarlarda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın çeşitli kuruluşlarında araştırmacı olarak iş bulabilirler. ASELSAN, Türk Telekom, TRT gibi kuruluşlarda teknik eleman olarak çalışabilirler. Ayrıca, teknik bilgi gerektiren mekanik ve elektronik tıp cihazlarının yapımı, bakım ve onarımı ile pazarlanması ile ilgili işlerde de çalışmaktadırlar. Bir temel bilim olarak fiziğin, gerek ortaöğretimde gerekse yükseköğretimde önemli bir yeri vardır. Ülkemizde ortaöğretimde fizik öğretmeni açığı büyüktür. Açılmakta olan ve açılacak üniversitelerin fizik alanında yetişmiş elemanlara ihtiyacı vardır. Bu nedenle iyi yetişmiş bir fizikçi ülkemizde bugün ve gelecekte daima aranan bir eleman durumundadır. Fizik programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar Fizik Öğretmeni olarak da çalışabilirler. Fizik, İleri Fizik , Fizik Uygulamaları, Fen Bilgisi / Fen ve Teknoloji , Astronomi ve Uzay Bilimleri , Bilim ve Teknoloji, Bilgi Teknolojisi, Teknik Atölye, Araştırma Teknikleri derslerini aylık karşılığı okutabilmektedir.

Fizikçi Meslekte İlerleme
Lisans eğitimini tamamlamış fizikçi, mesleğinde ilerlemek istiyorsa; Bir iş yerinde, özellikle AR-GE ve kalite kontrol laboratuarlarında belirli konularda kolaylıkla ve kısa sürede uzmanlaşabilirler, proje üretebilirler. Üniversitelerin Fen Bilimleri Enstitülerinde ve İleri Teknoloji Enstitülerinde özel bir fizik konusunda yüksek lisans yaparak uzman veya fizik doktoru olabilirler. Doktora yapmış fizikçiler üniversitelerde öğretim üyesi olabilirler. Öğretim üyeleri, yaptıkları bilimsel faaliyetlere bağlı olarak yardımcı doçent, doçent ve profesör kadrolarına atanırlar. Fizik uzmanları ve doktorları, üniversite dışında çeşitli sektörlerde (sağlık sektörü dahil) uzmanlıkları konusunda çalışabilirler, danışmanlık, proje üretimi, AR-GE çalışmalarında bulunabilirler. Kamu kuruluşlarında çalışanlarda ise müdür yardımcısı, müdür, il müdürü, daire başkanı vb. gibi yönetici pozisyonlarına yükselmeleri mümkündür.

Fizikçi, Fizikçi hakkında, Fizikçi ile ilgili bilgi, Fizikçi mesleği, Fizikçi nasıl olunur, Fizikçi olmak için, Fizikçi olmak için hangi okulu okumalı, Fizikçi özellikleri, Fizikçi ne yapar, meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
Eitim ve gretim Eitim ve gretim