Hakkında Bilgi

Fotoğrafçı Hakkında Bilgi

Fotoğrafçı Hakkında Bilgi
Fotoğrafçı Görevleri
Fotoğraf makinesini hazırlar, Müşterinin nasıl bir fotoğraf istediğini belirler, Işık ayarı yapar ve fotoğrafı çekilecek kişinin veya nesnenin konumunu, en iyi görüntüyü verebilecek şekilde ayarlar, İyi bir fotoğraf elde etmek için makineyi ayarlar, Düğmeye basarak görüntüyü saptar, Filmin negatiflerini makineden çıkarır, Filmi karanlık odada banyo eder, elde edilen negatif yâda diyapozitifin istenilen sayıda kopyasını çıkarır, Çekilen dijital fotoğrafın bilgisayarda boyut, rötuş gibi işlemlerini yapar.

Fotoğrafçı Kullanılan Malzemeler
Fotoğraf makineleri, tripotlar (taşıyıcı üçayaklar), Fotoğraf büyütme makinesi (Agrandisör), Film baskı makinesi (Minilab), Tab makinesi (Minikop), Negatif rötuş alet ve malzemeleri (Rötuş sandığı, çeşitli sertlikte kurşun kalemler), Baskı rötuş alet ve malzemeleri (Çeşitli transparan boyalar, fırçalar veya özel rötuş kalemleri), Film banyo makinesi, kart banyo makinesi, makas, su kapları, Spot ışıklar, Fotoğraf kartları, ilaçlı sular, ölçü kapları, Termometreler, Bilgisayar, Görüntü işleme yazılımları, Tarayıcı (Scanner), Pozometre, Flaş metre.

Fotoğrafçı Özellikleri
Görme keskinliğine sahip ve renkleri ayırt edebilen, göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan, güzel sanatlara ilgili, ayrıntıları algılayabilen, dikkatli, sabırlı, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen, yeteneğini geliştirmeye önem veren kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran en önemli faktördür. İleri derecede görme bozukluğu, el ve ayakların sakatlığı bu mesleğin yürütülmesini engeller.

Fotoğrafçı Çalışma Alanları
Fotoğrafçılar kendilerine ait işletmelerinde, basın-yayın kuruluşlarında, resmi ve özel işyerlerinde ve ajanslarda çalışırlar. 1970–1980 yılları arasında Türk fotoğraf sanatında evrensel boyutları yakalama eğilimi bilinçli bir şekilde yoğunlaşmıştır. 1980’lerde dernekler ve gruplar düzeyinde yapılan fotoğraf çalışmaları, dış ilişkilerin de etkisiyle, oldukça nitelikli bir çizgiye ulaşmıştır. Reklâm ve tanıtım fotoğrafçılığı da bu dönemde gittikçe daha çok önem kazanmıştır. Ticari çekimler yapan fotoğrafçılara olan ihtiyaç piyasadaki gelişmelere bağlı olarak bazen artmakta, bazen de azalmaktadır. Ticari fotoğrafçılıkta kullanılan çeşitli gelişmiş araçlar, hem talebi artırmakta, hem de işgücüne olan ihtiyacı azaltmaktadır. Sanatsal fotoğrafçılık, toplumun sanatsal ürün ihtiyaçlarına bağlı olarak gelişir, buna bağlı olarak da talep doğar. Refah düzeyi yükselen toplumlarda sanata duyulan ilginin arttığı gözlenmektedir.

Fotoğrafçı Okulu
Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Fotoğrafçılık” alanı “Fotoğrafçılık” dalında verilmektedir. Ayrıca, meslek liselerinin “Fotoğrafçılık ve Grafik” alanı “Fotoğraf Çekim” ve “Fotoğraf Baskı” dallarında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

Fotoğrafçı Okulu Kaç Yıllıktır
Fotoğrafçılık mesleğinin eğitim süresi mesleki eğitim merkezlerinde ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır. Meslek liselerinde ise eğitim süresi 4 yıldır.

Fotoğrafçı Meslekte İlerleme
Ticari fotoğrafçılık yapan meslek mensupları işlerini veya işyerlerini büyütmek yoluyla ilerleyebilirler. Sanatsal ağırlıklı çalışan fotoğrafçılar en iyi sanat ürünlerini üretme ve yarışmalarda derecelere girme yoluyla sanat çevresinde tanınan ve tutulan fotoğraf sanatçısı olma durumuna gelerek yükselme ve ilerleme kaydedebilirler. Resmi ve özel kuruluşlarda ve bunların foto-film merkezlerinde fotoğrafçı olabilirler. Fotoğrafçılar portre, ticari resim, basın, sinema ve televizyon, moda ve reklâm, haber fotoğrafçılığı alanlarında uzmanlaşabilirler. Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 1 yılsonunda ustalık sınavlarına katılabilirler. Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra "Usta Öğreticilik" belgesi alabilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

Fotoğrafçı, Fotoğrafçı hakkında, Fotoğrafçı ile ilgili bilgi, Fotoğrafçı mesleği, Fotoğrafçı nasıl olunur, Fotoğrafçı olmak için, Fotoğrafçı olmak için hangi okulu okumalı, Fotoğrafçı özellikleri, Fotoğrafçı ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim