Hakkında Bilgi

Frezeci Hakkında Bilgi

Frezeci Hakkında Bilgi
Frezeci Görevleri
Freze tezgâhını çalışmaya hazırlar, yapılacak işe göre tezgâhta kullanacağı çakıları seçer, talaş kaldıracağı malzemenin ve kesicinin cinsine göre, devir sayısını seçer, işin gereğine göre işlemi elle veya otomatik olarak sürdürür, kesicinin körlenmemesi ve işlenen yüzeyin kaliteli olması için, işlenen malzemenin ve kesicinin cinsine göre soğutma sıvısını seçer ve kullanır, İşlem sırasında tezgâhın hassas ölçü tamburlarını kullanır, ayrıca ölçü aletleri ile işlenen parçanın ölçülerini sık sık kontrol eder, İşlem tamamlanınca tezgâhı durdurur, yapılan işi sökmeden önce ölçü kontrollerini bir kez daha yapar, kesiciyi söker temizler, yerine takar, Tezgâhın basit bakım ve temizliğini yapar.

Frezeci Kullanılan Malzemeler
Freze tezgâhı, Planya başlığı, Mengene ve iş bağlama aparatları, Dişli takımı ve aparatları, Freze modül çakıları, Bölüntülü döner tabla, Freze malafaları, Ayarlı destek, Ölçme ve kalite kontrol aletleri, Frezecilikle ilgili çizelgeler, İş güvenliği ile ilgili araç ve gereçler.

Frezeci Özellikleri
Makine parçaları arasındaki ilişkileri görebilme gücüne ve görme keskinliğine sahip, alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, Ölçme - kalite kontrol aletlerini kullanabilecek ölçüde, el ve gözünü eşgüdümle ve ellerini ustalıkla kullanabilen, dikkatli, iş güvenliği konusunda duyarlı, uzun süre ayakta durabilen kimseler olmaları gerekir.

Frezeci Çalışma Alanları
Frezeciler makine ve makine parçaları üreten fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Endüstriyel modelleme ve endüstriyel kalıcılık sektöründe, Endüstriyel AR-GE çalışmaları ile ilgili alanlarda çalışırlar. Makine ve aletlerin artması tamir ve bakım sorununu birlikte getirmiştir. Bunun yanında çeşitli sanayiler için dişli parça vb. üretimi de gereklidir. Dolayısıyla meslek elemanlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Kendi işyerini kurmak isteyenlerin belirli bir sermaye birikiminin olması gerekir. Gelecekte meslekte teknolojik gelişmeye paralel olarak tezgâhların bilgisayar sistemine bağlanması (Bilgisayarlı Nümerik Kontrol Sistemi) mesleği ve mesleği yürüten kişilerde aranan özellikleri büyük ölçüde etkileyecektir. Bilgisayar kullanımı büyük önem kazanacaktır.

Frezeci Okulu
Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Makine Teknolojisi” alanı “Frezecilik” dalında verilmektedir.

Frezeci Okulu Kaç Yıllıktır
Frezecilik mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır.

Frezeci Meslekte İlerleme
Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yılsonunda ustalık sınavlarına atılabilirler. Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra "Usta Öğreticilik" belgesi alabilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Halen çalıştıkları kamu ve özel işyerlerince açılan kısa süreli kurslara devam eden ustalar teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin mesleğe etkileri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olurlar. Modüler sistemde Makine Teknolojileri altında yer alan dallardan birinde (Tesviyecilik, Tornacılık, Taşlama ve Alet Bilemeciliği, Kalıpçılık ile Vargel Planyacılık) yeterlilik kazanmak istendiğinde alan ortak ve beceri dersleri dışındaki seçeceği dal meslek derslerini almak suretiyle benzer meslekte yeterlilik ve sertifikaya sahip olabilirler.

Frezeci, Frezeci hakkında, Frezeci ile ilgili bilgi, Frezeci mesleği, Frezeci nasıl olunur, Frezeci olmak için, Frezeci olmak için hangi okulu okumalı, Frezeci özellikleri, Frezeci ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim