Hakkında Bilgi

Gardiyan Hakkında Bilgi

Gardiyan Hakkında Bilgi
Gardiyan Görevleri
Cezaevine giren tutuklu ve hükümlülerin üzerini arar ve taşıdıkları kıymetli eşyayı emniyet altında bulundurur, Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler hakkında bir takım kayıtları tutar, Tutuklu ve hükümlüleri koğuşlarına götürerek koğuş kapılarını kilitler, Koğuşları belirli periyotlarla kontrol eder, çalışan tutuklulara nezaret eder, Kapı, pencere ve bahçe kapılarının iyi bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını ve kaçma girişimiyle ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığını muayene ve tespit eder, Tutuklu ve hükümlüleri yemek, banyo ihtiyaçlarını, revire çıkarma, görüşlere götürülüp getirme, mahkemeye hazırlama, tıraş, kantin ihtiyaçlarının temini, yöneticilerle görüştürülmesi işlemini yapar, günde en az 3 defa hükümlülerin ve tutukluların sayımını yapar, Cezaevlerinde çıkabilecek olaylara anında müdahale ederek olayın büyümesini engeller ve sükûnetin devamını sağlar, Cezaevinde kısmi ve genel aramaları yaparak bulundurulması ve girmesi yasak olan maddelerin girişine engel olur, Ağır ceza merkezi olmayan (kaza ceza evi) yerlerde kâtip, idari memurunun bulunmadığı ceza evlerinde sevk ve idareden bütün olarak sorumludur, Cezaevinin temizliğinden sorumludur.

Gardiyan Kullanılan Malzemeler
Üniformalar, Kapı anahtarları, Detektör, Görev yerinde bulundurulamayan tabanca, Gizli kameralar, kapalı devre TV. Sistemleri.

Gardiyan Özellikleri
İnfaz ve koruma memuru (gardiyan) olmak isteyenlerin; Vücutça sağlam, atletik vücutlu, İnsan ilişkilerinde başarılı (tutuklulara saygılı, hoşgörülü, sevecen) Fedakâr kimseler olmaları gerekir.

Gardiyan Çalışma Alanları
Gardiyanlar, Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak devlet memuru statüsünde çalışırlar. Gardiyanlar genelde kapalı, açık ve yarı açık ceza evlerinde, bunlara bağlı atölye ve açık alanlarda çalışırlar. Cezaevi personeli ile hükümlüler ve tutuklular arasındaki diyalogu artırarak ve o kişileri topluma kazandırmak için hizmet-içi faaliyetlerine çok önem vermek ve bu çalışmaların artırılması mesleğe prestij kazandıracaktır.

Gardiyan Okulu
Mesleğin eğitiminin verildiği bir eğitim kurumu yoktur. Ancak; Hukuk Fakültesi ve Adalet Yüksekokulu mezunlarına öncelik tanınmak sureti ile en az Lise veya dengi okul mezunlarının Kamu Personel Seçme Sınavında (KPPS) en az 70 puan alarak sınavı kazanmaları gerekmektedir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan infaz ve koruma memurları Cezaevlerinde bulunan dershanelerde hizmet-içi eğitim kurslarına alınırlar.

Gardiyan Meslekte İlerleme
Adalet Bakanlığına bağlı cezaevlerine İnfaz ve Koruma Memuru olarak giren devlet memuru görev içerisinde gösterdiği başarı durumuna göre yapılan sınavla İnfaz ve Koruma Baş Memurluğuna (başgardiyan) yükselme imkânına sahiptir. Yüksek okul mezunu olan İnfaz ve Koruma Memurları Adalet Bakanlığı'nın açtığı sınavlarda idare memurluğu sınavını kazanabilirlerse cezaevi 2. Müdür ve 1. Müdür kademelerine kadar yükselebilirler.

Gardiyan, Gardiyan hakkında, Gardiyan ile ilgili bilgi, Gardiyan mesleği, Gardiyan nasıl olunur, Gardiyan olmak için, Gardiyan olmak için hangi okulu okumalı, Gardiyan özellikleri, Gardiyan ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi şubat kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim