Hakkında Bilgi

Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni Hakkında Bilgi

Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni Hakkında Bilgi
Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni Görevleri
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler öğretmeni, bu program çerçevesinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, Alanı ile ilgili gelişmeleri izler,ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu, ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, Bilgisayar yazılımları, CD vb.).

Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni Özellikleri
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler öğretmeni olmak isteyenlerin; Ayrıntıları algılama gücüne sahip, okumaktan ve araştırma yapmaktan hoşlanan, düşüncelerini sözle ve yazı ile etkili bir biçimde ifade edebilen, Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni Okulu
Üniversitelerin Gazetecilik, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler, Televizyon Gazeteciliği, Medya İletişim Sistemleri, Basın ve Yayın, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkile,r Basım ve Yayımcılık, İletişim Sanatları bölümlerini bitirenlerden “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlar bu alanda öğretmen olarak atanmaktadırlar.

Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitim süresi 4 yıldır.

Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara mezun oldukları alanlarla ilgili lisans diploması ve unvanlar verilir.

Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni Çalışma Alanları
Bu alana öğretmen olarak atananlar Anadolu iletişim meslek liselerinde alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri, ayrıca ihtiyaç olması halinde İletişim Teknikleri ve uygulaması, Radyo TV Haberciliği, Okuma ve Anlama Teknikleri, Haberleşme Hukuku,Basın Ahlakı, İnsan İlişkileri,Halkla İlişkiler, Hukuk, Ekonomi, Bilgisayar, alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri, ve diğer alanların Gazetecilik / Halkla ilişkiler alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı meslek derleri verebilmektedirler.

Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni Meslekte İlerleme
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni, Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni hakkında, Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni ile ilgili bilgi, Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni mesleği, Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni nasıl olunur, Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni olmak için, Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeninin özellikleri , Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim