Hakkında Bilgi

Gemi Elektroniği Teknisyeni Hakkında Bilgi

Gemi Elektroniği Teknisyeni Hakkında Bilgi
Gemi Elektroniği Teknisyeni Görevleri
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve ulusal otorite tarafından konulmuş kurallara uygun olarak; Gemi elektronik haberleşme donanımının test, bakım ve onarım işlerini yapar, Gemi elektronik seyir (Radar, Gyro, Auto-pilot, Echo-sounder, Speed-log, OPS, ECDIS vb.) ve diğer elektronik ölçme, kontrol ve kumanda donanımının test, bakım ve onarım işlerini yapar, Gemide onarımı mümkün olmayan elektronik haberleşme seyir ve diğer elektronik donanım arızalarını rapor ederek kıyı servislerince onarımını sağlatır, Genel ve gerektiğinde acil durum haberleşmelerini yersel, göksel ve uzay ortamını kullanan (DSC, Telsiz-telefon, Teleks, Faks, Mors vb.) donanım aracılığıyla yapar. Karada çalışanlar yukarıdakilere ek olarak her türlü gemi elektronik donanımının montajını yapar.

Gemi Elektroniği Teknisyeni Kullanılan Malzemeler
Bir elektronik atölyesinde bulunması gereken her türden ölçme, üretim, test, bakımonarım araç ve gerecini kullanır. Bunlardan bazıları; Havya, avometre, Osiloskop, lojik analizör, spektrum analizör, Mikroişlemci ve EPROM programlayıcıları, Değişik özellikli güç kaynakları ve ölçme aygıtları, Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Haberleşme Sistemi (GMDSS) donanımı, Radar, Gyro, Auto-pilot, Echo-sounder, Speed-log, GPS, ECDID donanımı vb.

Gemi Elektroniği Teknisyeni Özellikleri
Gemi elektroniği ve haberleşme teknisyeni olmak isteyenlerin: Fen bilimleri özellikle fizik ve matematik alanında başarılı, Elektronik ve mekanik işlere karşı ilgili, Şekil algısı yeteneğine sahip, göz ve ellerini uyum içinde kullanabilen, uzun süreli ve karmaşık işlerde yoğun dikkat ve sabır gösterebilen, bedence ve ruhsal yönden sağlıklı ve dayanıklı, Teknolojik gelişmeleri izlemeye hevesli kimseler olmaları gerekir.

Gemi Elektroniği Teknisyeni Okulu
Meslek eğitimi, meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu Denizcilik Meslek Liseleri ve Anadolu denizcilik teknik liselerinin Gemi Elektroniği ve Haberleşme isimli bölümde verilmekte iken yeni uygulamaya göre Denizcilik alanı altında Gemi Elektroniği ve Haberleşme dalı ismiyle verilmektedir.

Gemi Elektroniği Teknisyeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Gemi Elektroniği Teknisyeni Çalışma Alanları
Uluslararası ve ulusal sularda, yabancı ve Türk bandıralı gemilerde ve kıyıda bakım servislerinde, kıyı telsiz istasyonlarında teknisyen olarak çalışırlar. Son yıllarda kadınlar için de yeni yeni çalışma alanı yaratılmaktadır.

Gemi Elektroniği Teknisyeni Meslekte İlerleme
Yabancı dil bilgisi, meslekte ilerlemenin ve kişinin kendini geliştirmesinin temel şartı olup, özellikle yabancı gemilerde ve şirketlerde iş bulmayı kolaylaştıran bir unsurdur. Gemi elektroniği ve haberleşme teknisyenleri, çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler. Meslek liselerinin Denizcilik alanı “Gemi Elektroniği ve Haberleşme”dalından mezun olanlar; Açık hava Reklâm Ürünleri ve Serigrafi, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme, (Uzaktan Eğitim) Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik(Uzaktan Eğitim) Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon (Uzaktan Eğitim), Enerji, Güverte, Mekatronik, Mekatronik (Uzaktan Eğitim) Otomotiv, Ev Cihazları Teknolojisi, Hidroelektrik Santralleri, Sualtı Teknolojisi, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi, Radyo ve Televizyon Tekniği, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknikerliği, Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknikerliği, Yatçılık ve Yat İşletmeciliği ön lisans programlarına sınavsız olarak girebilirler. Ayrıca, mezunlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği, Telekomünikasyon Öğretmenliği, Güverte (Deniz İşetmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

Gemi Elektroniği Teknisyeni, Gemi Elektroniği Teknisyeni hakkında, Gemi Elektroniği Teknisyeni ile ilgili bilgi, Gemi Elektroniği Teknisyeni mesleği, Gemi Elektroniği Teknisyeni nasıl olunur, Gemi Elektroniği Teknisyeni olmak için, Gemi Elektroniği Teknisyeni olmak için hangi okulu okumalı, Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Öğretmeninin özellikleri, Gemi Elektroniği Teknisyeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
farmasi haziran kataloğu 2019
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim